30.11.2014, kategorie: Titulní stránka

Učit se radosti

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA

V posledním čísle Katolického týdeníku vyšel komentář naší sestry A. Mátikové k dnes začínajícímu Roku zasvěceného života.

První adventní nedělí se letos v rámci církve na celém světě začíná Rok zasvěceného života, jenž potrvá do 2. února 2016. Když v listopadu 2013 média poprvé přinesly zprávu o vyhlášení Roku zasvěceného života, kdosi napůl vážně a napůl žertem prohodil: „Kdy už konečně bude jednou úplně obyčejný rok? Poslední dobou je každý rok rokem něčeho. Už to v naší pastoraci ani nezvládáme reflektovat.“

Tematicky zaměřené roky, které nám církev nabízí, navazují na biblickou tradici jubilejního roku, posvátného milostivého léta, o němž se lze dočíst v Třetí knize Mojžíšově (Lv 25). V milostivém roce si má Izrael připomenout, že není svrchovaným pánem země, kterou obývá. Není ředitelem zeměkoule, jenž svou pílí a dovedností dosáhne všeho, co se mu zamane. Dobra, která vyvolený národ i každý jeho jednotlivý člen užívá, jsou darem od Hospodina. Jediným Bohem je Hospodin. Milostivý rok následuje po řadě namáhavých let, jako po šesti pracovních dnech přichází den sobotní, aby si člověk uprostřed svého plahočení s radostí připomněl, od koho pochází a ke komu směřuje. Nikoliv odkud a kam, ale od koho a ke komu!

Je-li tedy Rok zasvěceného života jakousi analogií biblického milostivého léta, prioritou asi nebude hromadění nových iniciativ, k nimž nakonec s neskrývanou úlevou připíšeme „splněno“. Nebude to však ani čas, kdy všechny zasvěcené osoby vypíšou „celozávodní dovolenou“, aby mohli nerušeně slavit. Církev nám, zasvěceným osobám, vysílá signál, že o nás stojí a počítá s námi, protože nám náleží specifický prorocký úkol (srov. VC, 84-85): ukazovat Krista. List, který nám byl k tomuto roku adresován, mluví o radosti. Budeme se tedy znovu učit radosti z Hospodina. Ta není povinností a dalším úkolem navíc, ale přirozeným vnitřním rozpoložením těch, kdo se „profesionálně“ hlásí ke Kristovu životnímu stylu. Býváme považováni za „odborníky na Boží záležitosti“. Možná budeme muset „abdikovat na některé odbornické funkce“, aby byly naše tváře zřetelnějším odleskem tváře Krista chudého, čistého a poslušného. Celý Boží lid se toho může od nás plným právem dožadovat.

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies