29.11.2012, kategorie: Titulní stránka

Učiňte slib a splňte jej Hospodinu!

Učiňte slib a splňte jej Hospodinu!

Na 29. listopadu připadá v Paulínské rodině výročí dedikace (zasvěcení) kostela „Regina Apostolorum“ v Římě (1954). Vznik tohoto sanktuária je spojen se slibem, který učinil bl. Jakub Alberione.

***

V roce 1954 uběhlo 15 let od rozpoutání druhé světové války, která zanechala nesčetné oběti nejen na válečných polích, ale zejména mezi civilním obyvatelstvem. Již tenkrát byla Paulínská rodina rozšířena mezi mnoha národy a měla mnoho příslušníků. Dnem i nocí její členové mohli zakoušet strach a úzkost z ohrožení tragickou smrtí. Obavy a úzkosti každého člena Paulínské rodiny byly hluboce zapsány v srdci Jakuba Alberiona.

Don Alberione, zakladatel Paulínské rodiny, na základě mnoha předešlých zkušeností plně důvěřoval dobrotě Panny Marie, a proto v největším nebezpečí vyjádřil naději všech a složil jí slib: „Maria, Matko a Královno Apoštolů, jestliže zachráníš životy všech členů a členek Paulínské rodiny, vybudujeme ti právě zde kostel zasvěcený tvému jménu.“

Místo, kde byl slib učiněn, se nachází uprostřed zbudovaného kostela a lze ho poznat podle kruhu na podlaze s latinským nápisem: ANNO MARIANO CONFECTO – DIRO BELLO INCOLUMES  –  FILII MATRI VOTO P. –  DIE VIII DEC. MCMLIV., což v překladu znamená: Na konci mariánského roku (rok 1954 byl v církvi zasvěcen Panně Marii) po vyváznutí z hrozné války bez úhony věnují Matce její děti jako splnění svého slibu – dne
8. prosince 1954.

Alberione 5. května 1945 řekl: „Na konci války vědomi si obětí, které zaplatila Církev, kéž je tato stavba pokáním a zadostiučiněním. Maria, tys nás zachránila a vysvobodila od Japonska až po Francii. A proto ti dnes plníme daný slib. Věnujeme ti tuto skromnou svatyni, sídlo tvého trůnu jako naší Královny. Každá cihla představuje oběti tvých synů a dcer a mnoha spolupracovníků, jejichž jméno, i když lidem neznámé, je zapsáno v seznamu u tvých nohou jako pokorná prosba i svědectví víry. Pamatuj na všechny, Maria. Nejdůležitější však je, že jejich jméno je zapsáno v nebesích (srov. Lk 10,20). Jsi požehnaná, Matko, Učitelko a Královno! Ty jsi nám darovala inspiraci, vůli i sílu k uskutečnění díla.“

Upraveno podle časopisu pro paulínské spolupracovníky San Paolo z roku 1954;
přeložila paulínská spolupracovnice paní Jana Nová.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies