16.01.2012, kategorie: Titulní stránka

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Týden od 18. do 25. ledna, zakončený svátkem Obrácení sv. Pavla, věnuje církev každý rok modlitbám za to, aby se všichni, kdo věří v Krista, spojili v jedinou církev. Tématem letošního modlitebního týdne je výrok svatého Pavla: „Všichni budeme proměněni skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista“ (srov. 1 Kor 15,51-58).

"Modlitební shromáždění v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů budou tvořit viditelnou podobu jednoty. Budou určující pro náš přístup k našim církevním tradicím. Poznáme všechno, co máme společné, nepřehlédneme i to, co rozděluje. V modlitebním shromáždění  v Kristově blízkosti jeho proměňující moc vyloučí jakékoliv podoby vítězství jedné tradice nad druhou. (…) Jednota křesťanů přestává být jen motivem spolupráce, vstřícnosti a vzájemné tolerance. Kristova proměňující moc na pozadí vítězství nad hříchem a smrtí je klíčovým podnětem k jednotě v hloubce naší lidské existence. Žádná jiná moc nás nepozdvihuje tolik, jako Kristovo vítězství nad smrtí. Naděje, že se tato jeho moc dotýká našich srdcí, přijímání sebe sama a sbližování s druhými pod stejnou bídu postavenými, má stát na počátku našich setkání, našich modliteb a naší vděčnosti za to, že se můžeme se svou vírou s druhými sdílet a tak si vzájemně sloužit."

Z předmluvy uvádějící program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 

 

Celý text s návrhy modliteb na každý den v týdnu si můžete stáhnout například zde.

***

Úvodní rozjímání na 1. den v Týdnu modliteb z 6. dílu Rozmluv s Bohem.

 

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies