11.01.2017, kategorie: Titulní stránka

Tweetování a nová evangelizace

Tweetování a nová evangelizace
Rozhovor s P. Michelem Remerym

Nebylo to plánováno, ale ve dnech, kdy již byla zcela vyprodána kniha Tweetuj s Bohem, se (na přelomu roku) podařilo plně spustit českou verzi aplikace Tweeting with God. Poslední drobností, která chyběla doladit, byla část s liturgickými texty. I ta nyní již funguje. 

Případné další technické detaily a připomínky řešíme s iniciátorem projektu v Nizozemí. O co autorům tohoto projektu jde? To se dočtete v následujícím rozhovoru s P. Michelem Remerym…

***

CATHOLIC PULSE: Projekt Tweetuj s Bohem poskytuje praktického a stručného průvodce vírou katolické církve v poutavém formátu. Jak jste dospěl k této koncepci a vše sestavil?

P. MICHEL REMERY: Mnoho let jsem sloužil ve třech farnostech v Leidenu v Nizozemí. Po mši svaté na mě mladí lidé čekali před kostelem a ptali se mě na otázky týkající se víry. Měli jich tolik, že nebylo možné všechny zodpovědět u dveří kostela. A tak vzali vážně můj návrh, aby své otázky napsali. Celkem jsem obdržel více než 1000 otázek přes Twitter, e-maily, Facebook, na papírech vytržených ze sešitů, atd.

Poté, co jsem otázky rozdělil do čtyř velkých skupin (tak jako jsou čtyři části v knize) a vyřadil otázky, které byly příliš soukromé nebo příliš delikátní na to, aby se o nich dalo diskutovat ve skupině, jsme se nad těmi ostatními scházeli každé dva týdny. Pokaždé jsme vzali jednu otázku a společně hledali odpověď. Žádné otázky nebyly tabu a všechny názory byly „povoleny“. Hlavním pravidlem bylo vyslechnout stanovisko druhé osoby bez posuzování a pokusit se nahlédnout, proč on nebo ona věří, že mají v té věci pravdu. Pokud to bylo nutné, na konci diskuse jsem prezentoval postoj církve k tomu kterému tématu, aby jí naslouchali a pokusili se porozumět, proč to církev učí.

Je zajímavé, že když jsme s diskusí o různých tématech měli už víc zkušeností a hledali vnitřní logiku víry, bylo stále méně nutné podrobně vysvětlovat stanovisko církve - protože pokud máte správný výchozí bod, všechny odpovědi zapadají do učení církve. Tak jsme přišli na to, že existuje mnoho dobrých důvodů pro toto učení. Zkrátka jsme zjistili, jak logické je věřit!

CATHOLIC PULSE: Mladí lidé masivně využívají sociální média pro každodenní komunikaci. Jaké výzvy a příležitosti to představuje pro církev a evangelizaci?

P. MICHEL REMERY: Dnes lidé, zejména mladí, tráví hodně času na internetu, a zejména na sociálních sítích. Takže pokud dnes chceme přinášet Ježíšovo poselství lidem, budeme muset být aktivní také on-line.

Ježíš začíná tam, kde se lidé nacházejí. Navštěvuje je, mluví s nimi o jejich obavách. Jeho hlavní „nástroj“ k přesvědčení lidí je jeho láska k nim. Ta ho pohání, ta je na něm pro lidi přitažlivá. Je přítomen v jejich životech. A pak, když se vytvoří vztah, Ježíš jde ještě dále a vysvětluje vše, co je třeba, aby bylo možné žít život naplno.

Pedagogika Tweetuj s Bohem je na tom založena. I my chceme začít tam, kde jsou lidé se svými otázkami, bolestmi, ať už duchovními nebo fyzickými. Svědectvím o naší vlastní víře v Ježíše, aniž bychom ji vnucovali ostatním, ukážeme, jaké to je kráčet s ním. Zveme lidi, aby lépe poznali Ježíše tím, že uznáme logiku jeho učení ve světle celého Božího stvoření. S každou konkrétní odpovědí chceme ukázat, jak všechno zapadá do velkého plánu spásy, který Bůh připravil jen z jediného důvodu: z touhy sdílet svou lásku s námi lidmi.

CATHOLIC PULSE: Tweety jsou omezeny na 140 znaků. Většina současné moderní komunikace – např. posílání SMS zpráv – je omezena na velmi stručné informace. Někdo by mohl říci, že je to symptom generace s deficitem pozornosti, která byla vychovávána v zahlcování smyslů. Pokud jde o hlásání evangelia nebo vysvětlování katolické víry, nelze jít příliš do hloubky, když máte k dispozici 140 znaků. Čeho tedy můžete dosáhnout tweetem?

P. MICHEL REMERY: Výzvou Twitteru je říct hodně v několika slovech. V knize Tweetuj s Bohem máme v úmyslu vysvětlit základní prvky naší víry, a to na základě otázek současných lidí. Kniha začíná tam, kde si lidé kladou otázky ohledně víry a svého života. Následně jim pomáhá lépe pochopit, co učí církev o tom kterém konkrétním bodě, a odkazuje na další zdroje, zvláště na Bibli. Chceme tedy na konkrétních otázkách ukázat, jak to všechno zapadá do celku naší víry v milujícího Boha, který nás stvořil a je s námi.

Máte pravdu, nemůže to fungovat jen skrze tweety. Proto jsme vyvinuli řadu různých nástrojů, které slouží ke stejnému cíli. Pokud jsou lidé na Twitteru, Facebooku a Instagramu, tak je to dobré místo, kde začít. Snažíme se budovat vztah s těmi, kteří nás sledují na sociálních sítích. Ale projekt Tweetuj s Bohem je více než jen tweety se 140 znaky. Naše webové stránky (www.tweetingwithgod.com) a aplikace pro Android a Apple a také sociální média tweetové odpovědi rozšiřují.

Nejkomplexnější odpovědi je možné najít v knize Tweetuj s Bohem, která odpovídá na každou otázku na jedné dvoustraně. Není nutné číst knihu od začátku až do konce.  Můžete přejít hned k otázce, která vás zajímá. Na dvoustraně, která se zabývá předloženou otázkou, najdete tweet jako „předkrm“, zatímco hlavní text vysvětluje hlubší logiku víry a zkoumá různé argumentace, které k danému tématu můžete vyslechnout.

CATHOLIC PULSE: Vaše zkušenosti vás vedly k některým přesvědčením o katechetických metodách, které by se měly dnes využívat při práci s mladými lidmi. Jaký myslíte, že by měl být náš přístup? Jak je můžeme přimět „jít na hlubinu“?

P. MICHEL REMERY: Podle mých zkušeností je nejdůležitějším prvkem při práci s mladými lidmi brát je vážně, brát vážně jejich otázky, jejich obtíže i radosti. Jinými slovy: Začít tam, kde se právě nachází. Jedná se přeci o ně. Není to o tom, co jim chceme říct, ale o tom, jak velkou oporu a radost mohou najít v životě víry.

Když mluvím s lidmi, jsem vždy otevřen ohledně své víry v Boha. Věřím, že to může přinést mnoho dobrého osobě, s níž právě mluvím. Ale nemohu nutit ostatní, aby uvěřili. To je volba, kterou musí každý udělat sám za sebe. Každý člověk je jiný a každá situace žádá jiný přístup. Takže je třeba začít tam, kde lidé jsou, u jejich otázek a obav.

Věřím též v působení Ducha svatého. Nemůžeme proměnit srdce lidí, to může udělat jen Duch svatý. My můžeme pouze použít všechny prostředky, abychom řekli lidem o velké lásce Boží a ukázali jim, jak logické je věřit. Děláme to v první řadě prostřednictvím vlastního svědectví víry a neustálé snahy žít jako dobří křesťané.

CATHOLIC PULSE: Když světská média mluví o církvi, vytrhují někdy slova církevních představitelů z kontextu a sdělují něco jiného, než co bylo zamýšleno sdělit. To pak vede k šíření nejasností mezi lidmi. Do jaké míry může myšlení a komunikace v krátkých tweetech pomoci zabránit takovému mylnému výkladu?

P. MICHEL REMERY: Kdykoli komunikujeme, vždy existuje nebezpečí, že budeme špatně pochopeni. To platí pro veškerou lidskou komunikaci v jakémkoli prostředí. Žijeme ve světě, který si stále častěji tvoří závěry na základě nadpisů a zpráv o délce tweetu. Proto musíme přizpůsobit náš způsob komunikace tomuto způsobu myšlení. Poselství evangelia zůstává stále stejné, ale způsob, jakým jej představujeme lidem, je třeba přizpůsobit tomu, aby se dostalo k lidským srdcím.

Papež František je nádherným příkladem, jak mluvit v tweetech. Má úžasnou schopnost říct to podstatné v několika málo slovech nebo pomocí poutavých příkladů. To je důvod, proč ho na Twitteru sledují miliony lidí. Já hodně cestuji v rámci mé práce pro evropské biskupské konference. Kamkoli přijedu, vnímají lidé papeže ve velmi příznivém světle. To je skvělý základ pro zahájení rozhovoru o víře, a to jak v režimu offline, tak i online.

CATHOLIC PULSE: Pracujeme jako církev, a to jak všeobecná, tak i místní, dostatečně se sociálními médii, abychom oslovili mladé lidi? Co děláme dobře a co můžeme dělat lépe?

P. MICHEL REMERY: Mnoho dobrého se už děje. Domnívám se, že každá iniciativa, která vychází z autentické víry a je opravdovou touhou po sdílení víry v Boha s ostatními lidmi, má velký význam. Přitom je důležité, abychom byli sami sebou a nebáli se svědčit o vlastní víře. Zároveň je důležité začínat tam, kde lidé jsou, v našem případě často on-line. A tam jim, jak doufám, můžeme pomoct udělat krok vpřed – v jejich životě a zvláště v jejich víře.

V každém případě není naším záměrem nahradit projektem Tweetuj s Bohem osobní setkání. Spíš lidi odkazujeme na jejich místní společenství a kněze a povzbuzujeme je, aby se připojili k diskusním nebo jiným skupinám v jejich farnostech.

CATHOLIC PULSE: Jaké plány máte pro další vývoj tohoto projektu?

P. MICHEL REMERY: V současné době pracujeme na více než 13 překladech, a to vždy na základě žádostí jednotlivých zemí. Je naše velká naděje, že tento projekt může přispět k nové evangelizaci a pomoci lidem, aby viděli své životy v Božím světle, v lásce, kterou je on miluje, ať dělají cokoli, a že mohou na tuto lásku odpovědět tím, že budou pracovat na osobním vztahu s ním.

Převzato: http://www.catholicpulse.com/en/columnists/staff/052915.html

Přeložila: Irena Karlová

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies