09.10.2017, kategorie: Titulní stránka

Tuto knížku mi Bůh poslal

Tuto knížku mi Bůh poslal

Do naší redakce přišla žádost, abychom P. Ermesu Ronchimu přeposlali do Itálie děkovný e-mail za jeho text duchovních cvičení, který vyšel v nakladatelství Paulínky knižně pod názvem Klíčové otázky evangelia. Rádi tak učiníme. A čím že tak čtenářku tato kniha oslovila? O to se s námi sama podělila…

***

Před dvěma týdny jsem byla u kamaráda kněze u zpovědi. Jako dárek mi dal knížku Klíčové otázky evangelia. Její název je takový neutrální, vypadalo to spíše na studijní materiál. On mi řekl: „Myslím, že četba této knížky pro tebe bude takovým svěžím vánkem.“ No, ona je to spíš pořádná bouře. Podobně do mého života zasáhla snad jen kniha Úchvatná.

Knížka obsahuje exerciční přednášky P. Ronchiho pro papeže a římskou kurii. Už texty evangelia, které vybral, jsou prostě pro nás „srdcaře“ – cizoložná žena u farizeje, rozhovor Petra s Ježíšem po vzkříšení, cizoložná žena před Ježíšem, rozmnožení chlebů aj.

Mé srdce jásá a plesá – děje se totiž něco velikého. V hloubi svého srdce jsem asi od puberty tušila, že Bůh je právě takový, jak o něm píše P. Ronchi. Ale byl mi představený „trochu“ jinak. Ano, rozumem jsem věděla, že Bůh je láska, ale bylo tady Desatero, povinnost chodit do kostela, nejlépe i ve všední dny, a někde v mé hlavě byl stále zdvižený prst přísného Otce, který se dívá, za růžence a dobré skutky mi dělá v mém „nebeském diáři“ čárky a za hříchy černé puntíky. V průběhu psychoterapie jsem objevila, že jsem měla až panický strach z hříchu, obrovský strach, že pro rodiče nebudu dost dobrá.

A teď čtu knížku, kde se píše, že virtuální láska neexistuje, že díky tělu můžeme milovat, že Ježíš se nebál objetí ani polibku. Čtu o naší křehkosti, která není pro Boha problémem, znovu se přesvědčuji, že Bohu nevadí naše hříchy, ale naše pýcha.

Tuto knížku mi Bůh poslal jako své nové a velikánské vyznání lásky. A já jsem se rozzářila tak, že to na mně poznávají i druzí lidé. Kvetu a lítám. Ve svých 46 letech jsem poznala Lásku, která osvobozuje.

Díky Pane, díky P. Ronchi, díky dárce Vítku.

 

 
 
Myšlenka na den: Žehnej všem ženám a mužům, kteří vyučují a vychovávají, aby se dívali na mladé lidi jako na požehnané a sami se jim stali požehnáním a probouzeli v nich to dobré. — A. Grün (Důvěrná slova)
Nahoru