27.11.2011, kategorie: Titulní stránka

To říkám všem: Bděte!

To říkám všem: Bděte!

Čtyři adventní neděle s biblickými komentáři S. Faustiho on-line!

Na každou z adventních nedělí vložíme okomentovaný úryvek z evangelií nebo ze čtení (neboť na 3. neděli připadá Janovo evangelium, k němuž jsme ještě nevydaly komentář, ale zrovna se čte v 2. čtení úryvek z 1. listu Soluňanům - a to je jediný Pavlův list, k němuž jsme už komentář vydaly!)

Dnes na úryvek z Markova evangelia (13, 33-37):

Ať je vám Slovo Boží světlem na cestě letošním Adventem!

 
 
 
Nahoru