Titulní stránka

30.06.2021, kategorie: Titulní stránka

Prázdninová otevírací doba

Prázdninová otevírací doba

Dovolujeme si upozornit, že v červenci a srpnu bude knihkupectví o víkendech zavřeno. Celý článek ...

24.06.2021, kategorie: Titulní stránka

13. neděle v mezidobí (cyklus B)

Aleluja. Náš spasitel Kristus Ježíš zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. Aleluja.
13. neděle v mezidobí (cyklus B)

Ježíšovo slovo dodává odvahu. Celý článek ...

17.06.2021, kategorie: Titulní stránka

12. neděle v mezidobí (cyklus B)

Aleluja. Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid. Aleluja.
12. neděle v mezidobí (cyklus B)

Víra nám dává bezpečí přítomného Ježíše, který je stále nablízku… Celý článek ...

15.06.2021 10:00, kategorie: Titulní stránka

Carlo Acutis nosil stejnou bundu!

Čtenáři čtenářům
Carlo Acutis nosil stejnou bundu!

Čtenářka Jana, která vyrůstala ve stejné době jako bl. Carlo Acutis, se dělí o své postřehy z četby Paulínkami vydané knihy o tomto blahoslaveném ajťákovi. Děkujeme ji za její odvahu se podělit s vámi dalšími. Celý článek ...

10.06.2021, kategorie: Titulní stránka

11. neděle v mezidobí (cyklus B)

Aleluja. Semeno je Boží slovo, rozsévač je Kristus. Každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky. Aleluja.
11. neděle v mezidobí (cyklus B)

Dnešní podobenství užívá obrazu hořčičného zrnka. Takové je Boží království: lidsky nepatrná skutečnost.  Celý článek ...

08.06.2021, kategorie: Titulní stránka

Marie Svatošová o sv. Josefu Moscatim

Jak hospice našly svého patrona
Marie Svatošová o sv. Josefu Moscatim

Marie Svatošová napsala předmluvu k naší poslední novince. Kdo předmluvy přeskakujete, tentokrát to určitě nedělejte. Celý článek ...

03.06.2021, kategorie: Titulní stránka

10. neděle v mezidobí (cyklus B)

Aleluja. Nyní bude vládce tohoto světa vypuzen, praví Pán; a já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. Aleluja.
10. neděle v mezidobí (cyklus B)

Výzva, aby se rodinné svazky kladly do rámce poslušnosti víry a smlouvy s Pánem, tyto svazky neumrtvuje, ale naopak chrání, zbavuje je sobectví. Celý článek ...

02.06.2021, kategorie: Titulní stránka

Na počátku povolání...

BYLA KNIHA
Na počátku povolání...

Sestra Dominika, františkánka působící aktuálně v Liberci, prozradila, jaký vztah má ke knize Kvítky svatého Františka. Celý článek ...

 
Nahoru Změnit předvolby cookies