Titulní stránka

28.01.2021, kategorie: Titulní stránka

4. neděle v mezidobí (cyklus B)

Aleluja. Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti. Aleluja.
4. neděle v mezidobí (cyklus B)

Jednou z charakteristik Božího slova je to, že uskutečňuje, co říká.  Celý článek ...

21.01.2021, kategorie: Titulní stránka

3. neděle v mezidobí (cyklus B) – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

Aleluja. Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte evangeliu. Aleluja.
3. neděle v mezidobí (cyklus B) – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

Papež František vyhlásil, aby se třetí neděle v liturgickém mezidobí slavila jako neděle Božího slova. Připomíná tak všem, duchovním pastýřům i věřícím, význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život. Celý článek ...

14.01.2021, kategorie: Titulní stránka

2. neděle v mezidobí (cyklus B)

Aleluja. Nalezli jsme Mesiáše, to je Krista. Milost a pravda přišly skrze něho. Aleluja.
2. neděle v mezidobí (cyklus B)

Křesťanská zvěst se šíří díky lidem, kteří milují Krista, a proto nemohou nepředávat radost z toho, že jsou milováni a spaseni. Celý článek ...

08.01.2021 14:00, kategorie: Titulní stránka

Stále jsme tu pro vás

Děkujeme vám za vaši dosavadní přízeň!
Stále jsme tu pro vás

Přejeme vám pevné zdraví a ujišťujeme vás o našich modlitbách. Celý článek ...

07.01.2021, kategorie: Titulní stránka

Svátek Křtu Páně (cyklus B)

Svátek Křtu Páně (cyklus B)

Kde jsou ty vody, které dovedou uhasit i tu nejpalčivější lidskou žízeň? Kde je to místo, kde se lze zdarma zásobit, dosyta se najíst a bez stříbra nakoupit víno, které opravdu obveselí lidské srdce, aniž by ho otupilo, a mléko, které lidskému životu opravdu poskytne všechno potřebné k posile a růstu? Celý článek ...

02.01.2021, kategorie: Titulní stránka

2. neděle po Narození Páně

Aleluja. Sláva tobě, Kriste, tys byl hlásán pohanům, sláva tobě, Kriste, tys došel víry ve světě. Aleluja.
2. neděle po Narození Páně

Na počátku mého života byl Bůh. V něm všechno pramení. Celý článek ...

 
Nahoru Změnit předvolby cookies