Titulní stránka

30.07.2020, kategorie: Titulní stránka

18. neděle v mezidobí (cyklus A)

Aleluja. Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. Aleluja.
18. neděle v mezidobí (cyklus A)

Dočkali se zázračného nasycení, protože mu uvěřili. Celý článek ...

23.07.2020, kategorie: Titulní stránka

17. neděle v mezidobí (cyklus A)

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.
17. neděle v mezidobí (cyklus A)

Slovy podobenství Pán říká, že ten, kdo najde Boží království, se z radosti vzdá všeho, co má.  Celý článek ...

16.07.2020 09:45, kategorie: Titulní stránka

16. neděle v mezidobí (cyklus A)

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.
16. neděle v mezidobí (cyklus A)

I když se nám zdá, že ve společnosti i církvi dochází k akceleraci agresivity, polarizaci názorů a stále nesmiřitelnějšímu postoji jednotlivých směrů, neměli bychom propadat pesimismu.  Celý článek ...

09.07.2020, kategorie: Titulní stránka

15. neděle v mezidobí (cyklus A)

Aleluja. Semeno je Boží slovo, rozsévač je Kristus. Každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky. Aleluja.
15. neděle v mezidobí (cyklus A)

Není podstatné, jestli si myslíme, že rozumíme slyšenému (psanému) Božímu slovu, nebo ne. Důležité je, kam nás slovo Písma nasměruje.  Celý článek ...

02.07.2020, kategorie: Titulní stránka

Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.
Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Lidé, kteří jdou jiným směrem, nechtějí o evangeliu ani slyšet a ještě na vás nenechají nit suchou. Může se však také stát, že vás naopak budou úplně ignorovat.  Celý článek ...

 
Nahoru