Titulní stránka

25.06.2020, kategorie: Titulní stránka

13. neděle v mezidobí (cyklus A)

Aleluja. Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý; rozhlašujte, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Aleluja.
13. neděle v mezidobí (cyklus A)

Kdo přijme Boží cestu, ztratí sice své představy o dokonalém životě, včetně jejich reálného naplnění, ale jeho život naplní sám Bůh. A určitě nebude zklamaný. Celý článek ...

18.06.2020, kategorie: Titulní stránka

12. neděle v mezidobí (cyklus A)

Aleluja. Duch pravdy vydá o mně svědectví, praví Pán; vy také vydávejte svědectví. Aleluja.
12. neděle v mezidobí (cyklus A)

Ježíš nás ujišťuje, že se v našem životě nestane nic, o čem by Bůh nevěděl, že nejsme vydáni napospas zvůli druhých lidí, aniž by Bůh mohl zasáhnout. Celý článek ...

11.06.2020, kategorie: Titulní stránka

11. neděle v mezidobí (cyklus A)

Aleluja. Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte evangeliu. Aleluja.
11. neděle v mezidobí (cyklus A)

Jestli něčím dnešní svět, naše země, rodiny a vztahy trpí, pak je to nedostatkem odpuštění, trpělivosti, milosrdenství a obětavé lásky pro každého, zvláště pro nepřítele. To je ta nemoc, choroba, která potřebuje lék – a my k němu máme přístup zcela zdarma. Celý článek ...

04.06.2020, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Nejsvětější Trojice (cyklus A)

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.
Slavnost Nejsvětější Trojice (cyklus A)

Bůh stále znovu a znovu dával příležitost k pokání, podával svou ruku, aby nás zachránil, a stejně s námi jedná doposud. Celý článek ...

 
Nahoru