Titulní stránka

30.01.2020, kategorie: Titulní stránka

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Aleluja. Pán je světlo národů. Pán je sláva svého lidu. Aleluja.
Svátek Uvedení Páně do chrámu

Dnešní evangelium se netýká jen zasvěcených osob ani není pouze pro ně. Poukazuje zejména na hodnotu a svědectví starých, věrných, skrytých mužů a žen, kteří žijí mezi námi, ale jsou pro svůj věk, nevýkonnost a pomalost často přehlíženi.  Celý článek ...

23.01.2020, kategorie: Titulní stránka

3. neděle v mezidobí (cyklus A)

Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. Aleluja.
3. neděle v mezidobí (cyklus A)

Ježíšův život spočíval hlavně v neutuchající touze a vnitřní potřebě cele se darovat Otci. Celý článek ...

16.01.2020, kategorie: Titulní stránka

2. neděle v mezidobí (cyklus A)

Aleluja. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Aleluja.
2. neděle v mezidobí (cyklus A)

Lidé pracovali, bavili se a ani si nevšimli, že jejich soused je Spasitel. Už tohle něco vypovídá o Bohu… Celý článek ...

09.01.2020, kategorie: Titulní stránka

Svátek Křtu Páně (cyklus A)

Aleluja. Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte! Aleluja.
Svátek Křtu Páně (cyklus A)

Je přirozené, že plánujeme a máme vlastní představy, jak by náš život měl vypadat. Ale dovolme Pánu Bohu, aby do našich schémat mohl sem tam zanést nějakou tu změnu.  Celý článek ...

04.01.2020, kategorie: Titulní stránka

2. neděle po Narození Páně (cyklus A)

Aleluja. Sláva tobě, Kriste, tys byl hlásán pohanům, sláva tobě, Kriste, tys došel víry ve světě. Aleluja.
2. neděle po Narození Páně (cyklus A)

Bývá zvykem dávat si při vstupu do nového roku nějaká předsevzetí. Snad proto, že jsme v roce předešlém nevykonali vše, co jsme chtěli, nebo naopak dělali něco, co bychom z našich životů rádi odstranili.  Celý článek ...

 
Nahoru