Titulní stránka

29.10.2020, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Všech svatých

Aleluja. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, praví Pán. Aleluja.
Slavnost Všech svatých

Jsou snad Ježíšova blahoslavenství programem svatosti?  Celý článek ...

22.10.2020, kategorie: Titulní stránka

30. neděle v mezidobí (cyklus A)

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu. Aleluja.
30. neděle v mezidobí (cyklus A)

Můžeme se ptát na totéž se zcela odlišnými úmysly, a tedy i velmi rozdílně reagovat. Celý článek ...

15.10.2020 16:45, kategorie: Titulní stránka

29. neděle v mezidobí (cyklus A)

Aleluja. Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života. Aleluja.
29. neděle v mezidobí (cyklus A)

Jako v jiných podobných situacích, ani zde se Ježíš nevyvléká z nastražené léčky. Celý článek ...

15.10.2020, kategorie: Titulní stránka

Říjnové soboty máme ZAVŘENO

17., 24. a 31. října máme v knihkupectví zavřeno. Těšíme se na Vaši návštěvu během týdne!

09.10.2020, kategorie: Titulní stránka

V sobotu 10. 10. máme ZAVŘENO

V knihkupectví máme mimořádně zavřeno - těšíme se na vaše objednávky na e-shopu a na viděnou opět v pondělí!

08.10.2020, kategorie: Titulní stránka

28. neděle v mezidobí (cyklus A)

Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal. Aleluja.
28. neděle v mezidobí (cyklus A)

V Kristu chce Bůh definitivně oslavit svou svatbu s celým lidstvem.  Celý článek ...

01.10.2020, kategorie: Titulní stránka

27. neděle v mezidobí (cyklus A)

Aleluja. Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý, praví Pán. Aleluja.
27. neděle v mezidobí (cyklus A)

Toto podobenství se dnes netýká velekněží, farizeů ani starších lidu, ale týká se mne.  Celý článek ...

 
Nahoru