Titulní stránka

30.05.2019, kategorie: Titulní stránka

7. neděle velikonoční (cyklus C)

Aleluja. Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat. Aleluja
7. neděle velikonoční (cyklus C)

Dnešní evangelium nám předkládá téma, které je již mnoho staletí aktuální a stále živé – jednota křesťanů.  Celý článek ...

28.05.2019, kategorie: Titulní stránka

Knihy z každé strany aneb ohlédnutí za Světem knihy 2019

(9.–12. 5. 2019)
Knihy z každé strany aneb ohlédnutí za Světem knihy 2019

Už celý týden se těším na pátek. Poprvé v životě se nechám pohltit statisíci knih z celého světa. Cítím, jako by se mi splnil sen. „Ztratit se“ mezi vazbami, příběhy, slovy, písmeny… Co víc si člověk, hltající jednu knihu za druhou, může přát…? Celý článek ...

23.05.2019, kategorie: Titulní stránka

6. neděle velikonoční (cyklus C)

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec bude ho milovat a přijdeme k němu. Aleluja
6. neděle velikonoční (cyklus C)

V dnešním evangeliu Kristus nabízí každému z nás něco, co bylo Božím cílem od samého počátku stvoření člověka.  Celý článek ...

21.05.2019, kategorie: Titulní stránka

Přímluvy za média

Přímluvy za média

Na jednom paulínském workshopu o médiích a o tom, jak se v nich může věřící člověk orientovat, vznikly i následující úmysly přímluv, které vám nyní nabízíme k použití při mši svaté nebo jako inspiraci k vaší osobní modlitbě. Jistě si sami mnoho dalších – aktuálních – proseb doplníte. Celý článek ...

16.05.2019, kategorie: Titulní stránka

5. neděle velikonoční (cyklus C)

Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja
5. neděle velikonoční (cyklus C)

Jidáš odešel. Kam? Zradit Krista… Zrada na někom blízkém je pokládána za něco hanebného a stejně tak je vnímán i Jidáš. Celý článek ...

15.05.2019, autor: Zdeněk A. Eminger, kategorie: Titulní stránka

Návrat ztraceného syna – recenze

Návrat ztraceného syna – recenze

Patrně nejlepší kniha nizozemského kněze, univerzitního pedagoga a sociálního pracovníka Henriho J. M. Nouwena (1932–1996) Návrat ztraceného syna se dočkala druhého vydání, nyní v pěkném a citlivém překladu Kateřiny Lachmanové. Celý článek ...

09.05.2019, kategorie: Titulní stránka

4. neděle velikonoční (cyklus C)

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja
4. neděle velikonoční (cyklus C)

Být v dnešním světě označen za ovci není příliš pozitivní. Ovce jsou stádovité, slepě následují svého vůdce a vůbec – o nějaké samostatnosti zde nemůže být ani řeč. Ovce, o kterých mluví Kristus, jsou ovšem jiné. Celý článek ...

07.05.2019, kategorie: Titulní stránka

Ukazovat lidem pravdu a krásu

Svědectví české paulínky
Ukazovat lidem pravdu a krásu

Už od dětství jsem vnímala, že mým „povoláním“ bude ukazovat lidem pravdu a krásu skrze moc slova psaného i vyslovovaného.  Celý článek ...

02.05.2019, kategorie: Titulní stránka

3. neděle velikonoční (cyklus C)

Aleluja. Kristus, který všechno stvořil, vstal z mrtvých a smiloval se nad lidským pokolením. Aleluja
3. neděle velikonoční (cyklus C)

Kdo jednou poznal Krista, nepodaří se mu už nikdy objevit nic, co by ho dokázalo nasytit tak jako on.  Celý článek ...

 
Nahoru