Titulní stránka

28.02.2019, kategorie: Titulní stránka

8. neděle v mezidobí (C)

Ústa mluví to, čím přetéká srdce
8. neděle v mezidobí (C)

Kristova slova o třísce a trámu jsou jedny z nejznámějších v evangeliu. Jejich podstatou ale nejsou kdejaká smetí v očích, nýbrž varování, aby oba slepci nepadli do jámy. Ten s třískou i ten, který se domnívá, že je zdravý a vidí, může zahynout. Celý článek ...

26.02.2019, kategorie: Titulní stránka

Je to Pán, kdo vede můj život

Druhé svědectví o povolání
Je to Pán, kdo vede můj život

Tentokrát svědectví sestry z pražské komunity. Začíná takto: Má cesta do řehole nebyla rychlá a už vůbec ne snadná. Domnívala jsem se totiž, že jsem povolána k manželství...  Celý článek ...

21.02.2019, kategorie: Titulní stránka

7. neděle v mezidobí (C)

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!
7. neděle v mezidobí (C)

Evangelium dnešní neděle je jedno z nejnáročnějších ve svých požadavcích, jež jsou na nás Hospodinem kladeny. Jsme zváni k tomu, žít jako Bůh. A tak jako on milovat své nepřátele. Otázkou je, kdo je můj nepřítel, proč ho mám milovat a jak. Celý článek ...

19.02.2019, kategorie: Titulní stránka

Svět proniknutý úžasem!

Můj příběh povolání
Svět proniknutý úžasem!

V naší Paulínské rodině prožíváme Rok povolání. Krom jiného děkujeme za to, co Pán v našich životech již vykonal a modlíme se za ty, které povolává.
Proto se každý den sestry naší Středoevropské delegatury modlí živý růženec (dvacet sester přesně pokryje všechna tajemství) a také svolily se zveřejněním svých svědectví. Toto je první z nich.  Celý článek ...

14.02.2019, kategorie: Titulní stránka

6. neděle v mezidobí (C)

Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči!
6. neděle v mezidobí (C)

Zcela přirozenou součástí každého člověka na této zemi je vyhýbat se všemu, co nám způsobuje bolest tělesnou nebo duševní... Celý článek ...

12.02.2019, kategorie: Titulní stránka

Sestra Theresa Aletheia odpovídá

Do třetice
Sestra Theresa Aletheia odpovídá

Závěrečná část rozhovoru s jednou naší sestrou z USA. Celý článek ...

08.02.2019, kategorie: Titulní stránka

5. neděle v mezidobí (C)

Nechali všeho a šli za ním
5. neděle v mezidobí (C)

Dnešní evangelium nám přibližuje jeden z Kristových zázraků, vykonaných pro druhé, kterých byl jeho život plný až po okraj. Kdo nechce věřit v jejich reálnost, může věnovat čas hledání racionálních vysvětlení. A vždycky nějaké najde.  Celý článek ...

06.02.2019, kategorie: Titulní stránka

8. 2. Sv. Josefína Bakhita

Mezinárodní den modliteb za oběti obchodu s lidmi
8. 2. Sv. Josefína Bakhita

Když jsme v minulém roce prezentovaly jednu z našich knižních novinek, hostem byl i ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. Takto stručně představil světici... Celý článek ...

04.02.2019, kategorie: Titulní stránka

Definice svatosti

2. část zamyšlení
Definice svatosti

"Ale pojďte do hloubky. Já tomu klukovi věřím. Věřím mu, že se snažil." Pokračujeme v zamyšlení o svatosti od o. Vlastimila Kadlece OMI.  Celý článek ...

01.02.2019, kategorie: Titulní stránka

4. neděle v mezidobí (C)

Jako Eliáš a Elizeus i Ježíš byl poslán nejen k Židům
4. neděle v mezidobí (C)

Minulou neděli jsme rozjímali o tom, že stejně jako Ježíš, i my potřebujeme sílu Ducha k tomu, aby naše svědectví mělo moc zasáhnout lidi kolem nás. Tato síla se ovšem získává pokušeními a zkouškami, kterými skrze Krista projdeme. Celý článek ...

 
Nahoru