Titulní stránka

31.12.2019, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aleluja. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Aleluja.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Pastýři vypravovali, co jim bylo pověděno… Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Kdo jsou ti všichni?  Celý článek ...

28.12.2019, kategorie: Titulní stránka

Svátek Svaté rodiny (cyklus A)

Aleluja. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; nauka Kristova ať je u vás ve své plné síle. Aleluja.
Svátek Svaté rodiny (cyklus A)

Když se podíváme do života nazaretské rodiny, musí nám být jasné, že i o Boha je třeba se v našem životě starat.  Celý článek ...

28.12.2019, kategorie: Titulní stránka

INVENTURA od 31 prosince až do 6. ledna

INVENTURA od 31 prosince až do 6. ledna
INVENTURA od 31 prosince až do 6. ledna

Znovu se na vás těšíme od 7. ledna 2020! Celý článek ...

23.12.2019, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Narození Páně (ve dne)

Aleluja. Zazářil nám posvěcený den, pojďte, národy, a klaňte se Pánu, neboť dnes sestoupilo na zemi velké světlo. Aleluja.
Slavnost Narození Páně (ve dne)

Slavnost Narození Páně je jasným pozváním znovu seřídit život podle principu a řádu, který nám zjevilo vtělené Slovo. Je pozváním znovu odevzdat všechno pod vládu a velení pravého Světla, které přichází na svět.  Celý článek ...

20.12.2019, kategorie: Titulní stránka

Přání pro naše čtenáře a příznivce

VÁNOCE 2019
Přání pro naše čtenáře a příznivce

V tyto dny již mnozí z našich přátel, známých a spolupracovníků nacházejí ve schránce naše komunitní přání. Rády ho adresujeme i všem našim příznivcům a čtenářům! Celý článek ...

19.12.2019, kategorie: Titulní stránka

4. neděle adventní (cyklus A)

Aleluja. Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená „Bůh s námi“. Aleluja.
4. neděle adventní (cyklus A)

Sv. Josef byl prvním z lidí, kteří odmítli Pannu Marii. Jejím slovům o počatém Spasiteli neuvěřil a zrušil svůj slib vzít si ji za manželku.  Celý článek ...

12.12.2019, kategorie: Titulní stránka

3. neděle adventní (cyklus A)

Aleluja. Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Aleluja.
3. neděle adventní (cyklus A)

Dnešní evangelium by v nás mohlo vyvolat dojem, že měl Jan Křtitel příliš krátkou paměť. Jak jen mohl pochybovat, zda je Kristus tím, za koho ho pokládal? Celý článek ...

06.12.2019, autor: prof. Lubomír Mlčoch, kategorie: Titulní stránka

Recenze knihy pro děti Taumur

Cesta temným lesem za Beránkem: pro děti dospívající věkem i duchem
Recenze knihy pro děti Taumur

Zamyšlení nad dětskou knížkou ve světě dospívajících, ať už věkem či duchem, není příliš obvyklé Celý článek ...

05.12.2019, kategorie: Titulní stránka

2. neděle adventní (cyklus A)

Aleluja. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja.
2. neděle adventní (cyklus A)

Jan byl zcela a bez výhrad oddán tomu, který ho zavolal, aby se stal jeho hlasem. V jeho životě nebylo nic, co by zastiňovalo hlas Boží.  Celý článek ...

 
Nahoru