Titulní stránka

27.06.2019, kategorie: Titulní stránka

13. neděle v mezidobí (cyklus C)

Aleluja. Mluv, Pane, tvůj služebník poslouchá; ty máš slova věčného života. Aleluja
13. neděle v mezidobí (cyklus C)

Ježíš si postupně uvědomoval, že se neodvratně blíží chvíle jeho plného obětování až k smrti. Chvíle, kdy bude vzat vzhůru. Jde o událost povýšení na kříž, ale také vzetí zpět do slávy Otce při vzkříšení.  Celý článek ...

25.06.2019, kategorie: Titulní stránka

O modlitbě

z knihy 9 dní ke znovunalezení radosti z modlitby
O modlitbě

První věc, která nás má motivovat a povzbudit k tomu, abychom zahájili život modlitby, je skutečnost, že nás k tomu zve sám Bůh. Člověk sice hledá Boha, ovšem Bůh hledá člověka mnohem víc. Bůh nás volá k modlitbě, neboť od počátku a mnohem vroucněji, než si dokážeme představit, touží po tom, abychom žili ve společenství s ním... Celý článek ...

20.06.2019, kategorie: Titulní stránka

12. neděle v mezidobí (cyklus C)

Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja
12. neděle v mezidobí (cyklus C)

Pro Krista byl Otec a ničím nezkalený vztah s ním podstatnější než všechna utrpení, která tušil, že na něho budou vložena. Celý článek ...

13.06.2019, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Nejsvětější Trojice (cyklus C)

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja
Slavnost Nejsvětější Trojice (cyklus C)

Dnešní evangelium nás seznamuje s důvodem, proč Kristus učedníkům neřekl nejrůznější pravdy o Bohu… Bůh je vždycky trochu jiný, než jak se domníváme.  Celý článek ...

11.06.2019, kategorie: Titulní stránka

Neměj strach ze svatosti

Tři myšlenky inspirované papežem Františkem
Neměj strach ze svatosti

Otec biskup Zdenek Wasserbauer při loňské prezentaci apoštolské exhortace Radujte se a jásejte (ano, už je to rok, co vyšla i v českém jazyce; zdalipak jste se k její četbě a promýšlení dostali?) vybral tři myšlenky, které ho jednak hodně oslovily a které se vázaly k tématu „o svatosti v dnešní době“. Toto je zkrácená verze toho, co zaznělo. Celý článek ...

06.06.2019, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Seslání Ducha Svatého (cyklus C)

Aleluja. Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Aleluja
Slavnost Seslání Ducha Svatého (cyklus C)

Někdy můžeme mít pocit, že učedníci, kteří žili s hmatatelným Kristem, na tom byli lépe než my, kdo ho vnímáme pouze skrze modlitbu a eucharistii. Celý článek ...

04.06.2019, kategorie: Titulní stránka

Skrze síť vztahů

Rozhovor pro Ecclesia Podcast
Skrze síť vztahů

Už je to delší čas, kdy pražskou komunitu navštívila Karolína Němcová s kolegou Markem Jílkem, aby natočili rozhovor o paulínkách. Příliš se nám do toho nechtělo, ale protože nás velmi zaujal jejich projekt  Ecclesia Podcast... Celý článek ...

 
Nahoru