Titulní stránka

28.09.2018, kategorie: Titulní stránka

26. neděle v mezidobí (B)

Kdo není proti nám, je s námi. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, usekni ji.
26. neděle v mezidobí (B)

Dnešní text nám ukazuje, jak už v rané fázi vztahu učedníků s Kristem v nich rostla také nevraživost vůči všem, kteří měli tolik drzosti, že plni víry konali po vzoru Krista totéž co on, ačkoli nepatřili do nejužšího kruhu jeho následovníků. Celý článek ...

26.09.2018, kategorie: Titulní stránka

Úmluva

Podzimní četba na Proglasu
Úmluva

Známý a mnoha generacemi čtenářů oceňovaný román Zofie Kossakové  Úmluva s podtitulem Příběh o Abrahamovi přináší Proglas coby premiérové Čtení na pokračování. Celý článek ...

24.09.2018, kategorie: Titulní stránka

BUDE OTEVŘENO

v sobotu 29. 9.
BUDE OTEVŘENO

Dovolujeme si upozornit návštěvníky našeho knihkupectví, že v sobotu 29. září bude knihkupectví otevřeno. Těšíme se na vás.  Celý článek ...

21.09.2018, kategorie: Titulní stránka

25. neděle v mezidobí (B)

Syn člověka bude vydán. Kdo chce být první, ať je služebníkem všech.
25. neděle v mezidobí (B)

Přišla chvíle v životě Krista a jeho učedníků, kdy bylo třeba nalít si čistého vína a mluvit zcela otevřeně. Učedníci potřebovali vědět, jak se budou události v blízké budoucnosti odvíjet. Celý článek ...

19.09.2018, kategorie: Titulní stránka

Svatá Tekla

Znáte tuto světici?
Svatá Tekla

Časopis litoměřické diecéze v jednom ze svých minulých čísel přinesl článek o svaté Tekle, raně křesťanské světici, která je spjata s postavou apoštola Pavla. Se svolením redakce článek přebíráme. Po jeho přečtení bude jistě zřejmé, proč bl. Jakub Alberione, zakladatel Paulínské rodiny, dal řeholní jméno „Tekla“ první generální představené Dcer sv. Pavla. Celý článek ...

17.09.2018, kategorie: Titulní stránka

Jak reagovat na pochybnosti a nejistoty, které přicházejí?

Poslední dvě otázky a odpovědi o. Františka Hylmara SJ
Jak reagovat na pochybnosti a nejistoty, které přicházejí?

Závěrečná část úvodní přednášky o. Františka Hylmara SJ v rámci večera pro mladé lidi "Jsme odvážní (?)". Celý článek ...

14.09.2018, kategorie: Titulní stránka

24. neděle v mezidobí (B)

Ty jsi Mesiáš... Syn člověka musí mnoho trpět
24. neděle v mezidobí (B)

Taková jednoduchá otázka: Kdo je Kristus? To ví přece každý, kdo se připravuje ke křtu nebo k biřmování; leckteré malé dítě v kostele zná odpověď. No a my samozřejmě také. Vždyť se modlíme každou neděli Vyznání víry. Jak by mohl někdo nevědět, kdo je Kristus? Celý článek ...

12.09.2018, kategorie: Titulní stránka

Poděkování za sbírku na pomoc Venezuele

Poděkování za sbírku na pomoc Venezuele

Všem, kteří se v minulých měsících zapojili do sbírky na pomoc Venezuele, děkujeme jménem našich venezuelských sester za částku, kterou se podařilo vysbírat a odeslat. Celý článek ...

10.09.2018, kategorie: Titulní stránka

Je člověk svobodný v odpovědi na Boží povolání?

a další tři otázky a odpovědi
Je člověk svobodný v odpovědi na Boží povolání?

Toto je pokračování přednášky o. Františka Hylmara SJ, ve které hledal odpovědi na otázky, které se honí hlavou i mnoha dalším lidem. Kéž jeho životní zkušenost vnese světlo alespoň do některých nejasností. Celý článek ...

07.09.2018, kategorie: Titulní stránka

23. neděle v mezidobí (B)

Hluchým dává sluch a němým řeč
23. neděle v mezidobí (B)

S něčím se vám svěřím. Dnešní úryvek evangelia mi byl vždycky z duše nepříjemný. Rád si totiž příběhy představuji; a když si uvědomím, že by se mého jazyka dotýkal svými slinami nějaký potulný kazatel, všechno se ve mně znechuceně otřásá. Ale co už s tím? Naším úkolem je přemýšlet, jaký smysl a význam pro náš život tento příběh má. Celý článek ...

05.09.2018, kategorie: Titulní stránka

Jsme odvážní (?)

První dvě otázky a odpovědi
Jsme odvážní (?)

Během měsíce září postupně zveřejníme všechny příspěvky, které zazněly při únorovém setkání řeholníků s mládeží „Jsme odvážní (?)“. Mezi osobními otázkami z publika nechyběly dotazy ohledně povolání a rozhodnutí se pro vstup do řádu, života v celibátu, poslušnosti a další. Začneme 1. částí úvodního příspěvku o. Františka Hylmara SJ „Jak se pozná povolání? A dá se vůbec poznat?“ Celý článek ...

03.09.2018, kategorie: Titulní stránka

Děti mění svět

po kapkách svých dobrých skutků
Děti mění svět

Na přípravě knihy Misionářka lásky – Vyprávění o Matce Tereze se podílela také Papežská misijní díla, a to prostřednictvím své českobudějovické diecézní ředitelky. Hana Koukalová v knize připravila odkazy na Papežské misijní dílo dětí. A jak k této spolupráci dostala? Celý článek ...

 
Nahoru