Titulní stránka

30.04.2018, kategorie: Titulní stránka

Paulínky a Svět knihy 2018

Stáhněte si kupon a přijďte na stánek L510!
Paulínky a Svět knihy 2018

Nakladatelství Paulínky nabízí návštěvníkům knižního veletrhu Svět knihy 2018, který se koná ve dnech 10.–13. května na pražském Výstavišti v Holešovicích, kupon, po jehož předložení získá kupující na všechny knihy z paulínské produkce veletržní slevu 20 %. Celý článek ...

27.04.2018, kategorie: Titulní stránka

5. neděle velikonoční (B)

Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce
5. neděle velikonoční (B)

Text evangelia minulé, tedy 4. neděle nás vybídl, abychom se nebáli své podstaty být ovečkou, která touží po vedení pastýře. Abychom se však neztratili v houšti nabídek všech možných vůdců současnosti, máme jedinečnou příležitost svěřit své životy Ježíši Kristu, který jako Dobrý pastýř obětoval svůj život za každého z nás. Celý článek ...

25.04.2018, kategorie: Titulní stránka

Krátce zaznělo na Proglasu

O SV. BAKHITĚ
Krátce zaznělo na Proglasu

Zatímco připravujeme fotogalerii a další materiály z úterní prezentace knihy o africké světici s názvem Josefína Bakhita, nabízíme vám alespoň stručný medailonek o této výjimečné ženě. Pro Radio Proglas jej připravil jeden z účastníků diskuse, ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. Celý článek ...

23.04.2018, kategorie: Titulní stránka

E-neděle JINAK

E-neděle JINAK

Milí odběratelé a čtenáři e-nedělí, možná jste si v minulém týdnu všimli změny. Doposud, už od roku 2007, připravovala e-neděle jedna ze sester pražské komunity. Již třetím rokem ale studuje v Římě, a proto v nových zamyšleních v současné době nepokračuje. Původně jsme měly v úmyslu tuto službu zcela ukončit... Celý článek ...

20.04.2018, kategorie: Titulní stránka

4. neděle velikonoční (B)

Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.
4. neděle velikonoční (B)

Ve svém životě toužíme po svobodě, originalitě a jasném odlišení se od ostatních lidí. Snad nejhorší označení, kterého se nám může dostat je, že jsme jen stádo ovládaných, ovladatelných a tupých ovcí. – Nemá však člověk, já, tuto ovcovitost v sobě hluboce zakódovánu? Není někde v nás samých ukryta potřeba být vedenou ovcí a mít svého pastýře, za kterým bych mohl jít?  Celý článek ...

19.04.2018, kategorie: Titulní stránka

Africký květ (2)

Africký květ (2)

Na večeru inspirovaném životem sv. Josefíny Bakhity (více o tom bylo napsáno v pondělním článku) vystoupí také následující tři hosté.  Celý článek ...

18.04.2018, kategorie: Titulní stránka

Další tři pohledy na sv. Bakhitu

Zatrženo z knihy
Další tři pohledy na sv. Bakhitu

Stále ještě v rámci přípravy na večer s názvem Africký květ, vybíráme několik úryvků z nedávno vydané knihy Josefína Bakhita: z otrokyně světicí. Tentokrát ji představíme prostřednictvím slov papeže Benedikta XVI., dále uvedeme její svědectví o odpuštění a na závěr – možná nečekaně – přidáme i dva úsměvné příběhy z jejího života. Celý článek ...

16.04.2018, kategorie: Titulní stránka

Týden modliteb za duchovní povolání

Tři modlitby
Týden modliteb za duchovní povolání

Od 16. do 22. 4. 2018 zve církev všechny své členy k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání, která každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, jež se nazývá nedělí Dobrého pastýře (podle liturgického čtení z Janova evangelia o dobrém pastýři). Z pokladnice modliteb Paulínské rodiny vám nabízíme následující tři modlitby...

  Celý článek ...

13.04.2018, kategorie: Titulní stránka

3. neděle velikonoční (B)

3. neděle velikonoční (B)

I my jsme schopni svorně vyznávat víru v zmrtvýchvstalého Krista, či dokonce obdivuhodně citovat všechno, co je o něm psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech a vzápětí zpanikařit, když se nečekaně v našem životě Ježíš objeví takovým způsobem, jak jsme si to nepředstavovali. Až potud je tedy naše situace a situace těch z evangelia velmi podobná. Dost výrazný rozdíl mezi nimi a námi však nastává, když Ježíš vybízí své učedníky, aby se ho dotkli... Celý článek ...

09.04.2018, kategorie: Titulní stránka

Chci podpořit Paulínky

DĚKUJEME
Chci podpořit Paulínky

V našem e-shopu lze od nynějška k platbě za Váš nákup připočíst libovolnou částku (nepřesahující 999 Kč), kterou chcete přispět na chod našeho nakladatelství... Celý článek ...

06.04.2018, kategorie: Titulní stránka

2. neděle velikonoční (B)

2. neděle velikonoční (B)

V evangeliu slyšíme, že Ježíš „dechne“ na apoštoly svého Ducha a dá jim pověření (a zodpovědnost!) odpouštět hříchy. Samozřejmě, žádný problém. Vždyť to je přece jasné už malým dětem v náboženství, že apoštolové, resp. v našem případě jejich nástupci a jimi ustanovení „presbyteroi“ (starší, tj. kněží), jsou zmrtvýchvstalým Kristem pověřeni odpouštěním hříchů. Když se však právě v tomto světle podíváme na úryvek ze Skutků apoštolů, můžeme zjistit, že ta záležitost se společenstvím, které má jedno srdce a jednu duši a všechno společné, přece jen není až tak pasé. Celý článek ...

 
Nahoru