Titulní stránka

30.01.2014 22:00, kategorie: Titulní stránka

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Evangelium nepředstavuje kodex správného chování, protože je tak „psáno“. Je to Boží Slovo pro každého v jeho situaci a věku... Celý článek ...

30.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Nad Janovým evangeliem

DNES
Nad Janovým evangeliem

Nakladatelství Paulínky zve na čtvrtek 30. ledna od 19:15 všechny přátele Božího slova na prezentaci dlouho očekávané knihy Silvana Faustiho Nad evangeliem podle Jana. Večer kniha se slevou 15 %. Celý článek ...

29.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Knihy od Silvana Faustiho

Výhodně
Knihy od Silvana Faustiho

Při příležitosti vydání posledního dílu rozjímání nad jednotlivými evangelii Vám nabízíme...  Celý článek ...

28.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Změny v placení poštovného

Změny v placení poštovného

Naši milí zákazníci, ač je nám to nemilé, musíme od 1. února 2014 navýšit ceny poštovného... Celý článek ...

27.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Ty sis mě zasvětil ve křtu a teď mě voláš

Ty sis mě zasvětil ve křtu a teď mě voláš

Nejenom v pražské komunitě se v sobotu, o svátku Obrácení sv. Pavla, konala obnova řeholních slibů. Podívejte se s námi do několika dalších zemí... Celý článek ...

25.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Pavlovská soutěž

Pavlovská soutěž

Na svátek Obrácení sv. Pavla přinášíme výsledek letní soutěže.  Celý článek ...

23.01.2014, kategorie: Titulní stránka

3. neděle v mezidobí (A)

3. neděle v mezidobí (A)

„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Tato věta není pro nás nová. Přesně tatáž slova jsme již slyšeli na druhou adventní neděli z úst Jana Křtitele (viz Mt 3,2)...  Celý článek ...

22.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Obrácení sv. Pavla

Obrácení sv. Pavla

V sobotu o Svátku Obrácení sv. Pavla bude knihkupectví zavřeno.
V pražské komunitě v ten den dvě juniorky obnovují své dočasné sliby a další dvě sestry slaví výročí 25 let řeholního života. Víte, že... Celý článek ...

20.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Jak na nás vzpomínají... (II.)

Jak na nás vzpomínají... (II.)

K čemu fotografie staré dvacet let? Aby se nikdy nezapomnělo na ty, kteří prvním misionářkám pomáhali a abychom nikdy neztratily důvěru v Pána, že On má s námi svůj "plán". Celý článek ...

18.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Když papež tvítuje

Knižní novinka
Když papež tvítuje

„Pokud by sv. Pavel žil v dnešní době, byl by novinářem,“ říkal začátkem 20. století zakladatel Dcer sv. Pavla. „Pokud by sv. Pavel žil v současnosti, měl by svůj blog na některém z velkých portálů, byl by na facebooku a tweetoval by několikrát denně,“ můžeme na počátku 21. století doplnit bl. Jakuba Alberioneho.  Celý článek ...

16.01.2014, kategorie: Titulní stránka

2. neděle v mezidobí (A)

2. neděle v mezidobí (A)

Každé ze čtyř kanonických evangelií přináší zprávu o Janu Křtiteli a jeho působení. Každý evangelista se různým způsobem zmiňuje o tom, že Jan křtil, avšak... Celý článek ...

13.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Adorace a útěcha

Adorace a útěcha

Vytrvalou modlitbou umožníme, aby se děly veliké věci! Kniha Adorace a útěcha zaujala již podruhé naše čtenáře... Celý článek ...

10.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Půlkulaté výročí

Půlkulaté výročí

Dnes je tomu přesně 5 let od požehnání  knihkupectví v areálu kostela Panny Marie Sněžné v Praze.

  Celý článek ...

09.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

První čtení na svátek Křtu Páně je jedním ze čtyř Izaiášovských zpěvů o Hospodinově Služebníkovi (Iz 42,1-7; 49,1-6(9); 50,4-9(11) a 52,13 – 53,12). Liturgie jasně ztotožňuje záhadnou starozákonní postavu vyvoleného Služebníka, kterého Hospodin ustanovil prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, s osobou Ježíše z Nazaretu... Celý článek ...

07.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Na každý den roku 2014

Na každý den roku 2014

Rokem 2014 Vás budou provázet vybrané citáty z našich knižních novinek za rok 2012 a 2013... Celý článek ...

05.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za časů krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? – Souřadnice času a místa jsou dány, ale jsou málo platné, jestliže se lidé ve svém srdci nezeptají: „Kde je ten narozený Král?“ Celý článek ...

02.01.2014, kategorie: Titulní stránka

2. neděle po Narození Páně

2. neděle po Narození Páně

V personifikované Moudrosti, o níž mluví autor knihy Sirachovcovy, můžeme alespoň v náznacích zahlédnout rysy tváře vtěleného Slova... Celý článek ...

01.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Tipy na leden

2014
Tipy na leden

Dobrý začátek roku 2014 s knihami od Paulínek! Celý článek ...

 
Nahoru