Titulní stránka

31.03.2013, kategorie: Titulní stránka

Slavnost zmrtvýchvstání Páně

V Buenos Aires 2012 s kardinálem Jorge Maria Bergoglio
Slavnost zmrtvýchvstání Páně

Kard. Jorge Mario Bergoglio SJ, arcibiskup Buenos Aires
Homilie na velikonoční vigilii 7. dubna 2012: 
Ženy časně zrána vyšly z domu a vydaly se k hrobu. Předtím nakoupily vonné masti, aby jimi pomazaly Ježíšovo tělo. V přípravách prakticky probděly noc, dokud se nerozednilo, aby se mohly vydat na cestu. My též v tuto noc bdíme, avšak nepřipravujeme se na to, abychom pomazali Pánovo tělo, nýbrž... VÍCE

28.03.2013 10:00, autor: Kard. Jorge Mario Bergoglio, kategorie: Titulní stránka

Zelený čtvrtek

Coena Domini
Zelený čtvrtek

Kard. Jorge Mario Bergoglio: Sloužit... umývat nohy jako projev služby. Láska je služba a všechny schopnosti, které každý z nás má, máme k službě. Pokud mám autoritu, je to k službě. Každý z nás si musí říci: „Mám-li autoritu, je to k službě.“ ... VÍCE

28.03.2013, kategorie: Titulní stránka

4 modlitby na 4 dny

4 modlitby na 4 dny

V minulém roce jsme na každý den přinesly jednu modlitbu vybranou z našich knih. Letos...  Celý článek ...

27.03.2013 16:54, autor: Kard. Jorge Mario Bergoglio, kategorie: Titulní stránka

Zelený čtvrtek

Missa chrismatis
Zelený čtvrtek

Kard. Jorge Mario Bergoglio: Radost a útěcha jsou ovocem (a tudíž evangelním znamením) toho, že pravda a láska nejsou pouze slova, ale že jsou přítomné a působící v našem pastýřském srdci i v srdcích lidí, k nimž jsme posláni. Když je radost v srdci pastýře, je to signál, že jeho vnitřní popudy pocházejí od Ducha. Když je radost v srdcích lidí, je to signál, že dar a poselství, kterých se jim dostalo, pocházejí od Ducha. Neboť Duch, který nás posílá, je Duchem útěchy, nikoliv duchem skleslosti...“ VÍCE

27.03.2013, kategorie: Titulní stránka

Naše přání

Naše přání

Milí přátelé a zákazníci, přijměte naše velikonoční přání...  paulínky a paulínští spolupracovníci Celý článek ...

26.03.2013, kategorie: Titulní stránka

Silnější než nenávist

odkaz trapistů z Tibhirine
Silnější než nenávist

V noci z 26. na 27. března 1996 bylo v Alžíru brutálně zavražděno sedm trapistických mnichů... Celý článek ...

24.03.2013 17:00, kategorie: Titulní stránka

Velikonoční přání a pohledy

Velikonoční přání a pohledy

Vloni jsme nachystaly 3 nová přání a 7 nových pohledů. Pokud jste ještě nestihli napsat svým známým, s námi to ještě stihnete! Celý článek ...

24.03.2013, kategorie: Titulní stránka

Prožít Velikonoce

průvodce na tyto dny
Prožít Velikonoce

"Knihu lze skutečně prakticky využít i v běhu běžných pracovních dní, kterými pro nás dny Svatého týdne jsou – v tom spatřuji velké pozitivum tohoto dílka. Co mne ovšem zvláště zaujalo a potěšilo, je nabídka Sedmi slov Vzkříšeného na dobu velikonoční." Celý článek ...

23.03.2013, kategorie: Titulní stránka

Dvě zvídavé otázky

Dvě zvídavé otázky

Autorem následujících dvou minirozhovorů (konaných prostřednictvím sociální sítě facebook) je naše slovenská paulínská spolupracovnice a novinářka Mgr. Andrea Čusová. Celý článek ...

21.03.2013, kategorie: Titulní stránka

Vždyť já cestuji metrem s kardinálem!

Vždyť já cestuji metrem s kardinálem!

Argentinská sestra paulínka Maria Gabriela Flores exkluzivně pro KT zavzpomínala na svá setkání s Jorgem Mariem Bergogliem... (tento rozhovor vznikl pro aktuální číslo Katolického týdeníku). Celý článek ...

20.03.2013 17:00, kategorie: Titulní stránka

Květná neděle

Homilie, kterou pronesl kardinál Jorge M. Bergoglio SJ, arcibiskup Buenos Aires na Květnou neděli 27. března 2010
Květná neděle

Ježíš Kristus je cestou Boží pokory, Božího pokoření. Snížil se. Ačkoli je Bůh, snížil se, aby byl jako my. A nejen to. Sdílel náš život do té míry, že se obtížil našimi hříchy, aby svou smrtí a zmrtvýchvstáním přemohl smrt způsobenou hříchem. A dnes, na Květnou neděli, která má v sobě něco slavnostního, ale na obzoru se již rýsuje temný osud, který Pána očekává, ještě než se zaposloucháme do čtení pašijí... VÍCE

19.03.2013, kategorie: Titulní stránka

Dotýkání světla

vloženo audio
Dotýkání světla

Minulý týden naši komunitu navštívila redaktorka pražského studia Radia Proglas paní Jana Beránková. Ze společného povídání vznikly dva díly pro pořad Dotýkání světla. Celý článek ...

18.03.2013, kategorie: Titulní stránka

Myšlenka na den

audio-doplněk
Myšlenka na den

Radio Proglas připravilo myšlenku na den podle zde zveřejněného poselství k době postní od kard. Jorge Mario Bertoglio, který se stal papežem Františkem. Celý článek ...

15.03.2013 16:30, kategorie: Titulní stránka

Postní poselství kard. Jorge Mario Bergoglio, SJ

své diecézi a nyní i českým čtenářům (C)
Postní poselství kard. Jorge Mario Bergoglio, SJ

Přinášíme vám překlad nádherného poselství, které současný papež František – ještě jako pastýř své diecéze – adresoval „kněžím, zasvěceným osobám a laikům arcidiecéze“ na Popeleční středu 2013! Celý článek ...

15.03.2013 08:00, kategorie: Titulní stránka

Dcery sv. Pavla

kongregací papežského práva
Dcery sv. Pavla

15. března tomu bude 60 let, kdy se Dcerám sv. Pavla dostalo papežského schválení – tedy právně jsme se staly kongregací papežského práva... Celý článek ...

14.03.2013, kategorie: Titulní stránka

Paschalia

Bible24 pokračuje
Paschalia

V Olomouci se uskuteční další ročník Bible24. Celý článek ...

13.03.2013 23:00, kategorie: Titulní stránka

Paulínky z Argentiny

vzpomínají na kardinála, který se stal papežem
Paulínky z Argentiny

Přinášíme Vám první myšlenky, které "proletěly" hlavou jedné naší argentinské sestry, když se dozvěděla, že její arcibiskup se stal papežem... Celý článek ...

13.03.2013 17:00, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

5. neděle postní (cyklus C)
Liturgi@ on-life

Neznámý prorok (tzv. Deuteroizaiáš), který povzbuzuje izraelský lid v babylonském zajetí, určitě nevybízí lidi k tomu, aby zapomněli na své dějiny. Vždyť i on sám připomíná činy Hospodina, „který vytvořil v moři cestu, v mohutných vodách stezku, který vyvedl vozy i koně, vojsko i silné reky“. Prorokova výzva „Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo!“ neznamená... VÍCE

12.03.2013, kategorie: Titulní stránka

Životní cesta hříšníkova aneb blog o zpovědi

rozhovor s autorem knihy
Životní cesta hříšníkova aneb blog o zpovědi

P. Roberta Bergmana jsme poznaly ještě jako seminaristu. Nyní je již sedmým rokem knězem. Aktuálně působí na Církevním gymnáziu v Plzni jako spirituál. Knězem se stal, protože „v kněžství vidím smysl svého života“. Celý článek ...

09.03.2013, kategorie: Titulní stránka

Speciální nabídka pro farnosti

do vyčerpání zásob
Speciální nabídka pro farnosti

Farnostem a dalším subjektům nabízíme zdarma pohledy, obrázky (a některé plakáty) s nyní již emeritním papežem Benediktem XVI. k podarování druhých... Už zbývají jen bílé pohledy a několik dalších kousků červených pohledů a obrázků. Celý článek ...

07.03.2013, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

4. neděle postní (cyklus C)
Liturgi@ on-life

K čemu nám je zpráva o tom, jak synové Izraele táboří na jerišských planinách a slaví velikonoce? Proč nás liturgické čtení informuje o tom, co Izraelité jedli, když přestala padat mana? Izraelité jsou na konci svého putování pouští, ale ještě neobsadili zemi, do které je Hospodin podle svého zaslíbení chce přivést. Skončila se jedna dlouhá a nelehká, avšak významná etapa dějin vyvoleného národa a dějin spásy, ale...  VÍCE

06.03.2013, kategorie: Titulní stránka

Krédo Benedikta XVI.

Krédo Benedikta XVI.

Ještě před Velikonocemi vyjde kniha Radost z víry. Toto je jeho krédo... Celý článek ...

 
Nahoru