Titulní stránka

28.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Tipy na březen

Tipy na březen

Ve chvíli, kdy Benedikt XVI. opustil Vatikán a kdy se celá církev modlí za volbu nového papeže, je dobré se vrátit k jeho myšlenkám... Proto i naše březnové tipy vybírají 3 z jeho knih, které byly vydány v nakladatelství Paulínky. Celý článek ...

27.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

3. neděle postní C
Liturgi@ on-life

Pasáž o povolání Mojžíše na Boží hoře Choreb představuje „vizuálně“ velmi bohatou scénu. Vyprávění oplývá slovesy, která různým způsobem souvisí se zrakovými vjemy. Mojžíš se dívá na keř, který hoří plamenem, ale neshoří. Touží přijít podivné věci na kloub a rozhodne se: „Půjdu se podívat na ten zvláštní jev...“ Též Hospodin vidí, jak se Mojžíš přichází podívat, a v rozhovoru ho ujišťuje, že viděl bídu svého lidu v Egyptě a zná jejich bolesti. Jako by se na Boží hoře zvláštním způsobem setkal Boží pohled s pohledem lidským... VÍCE

25.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Na přímluvu ct. Tekly

Na přímluvu ct. Tekly

Již více než rok existuje na naší webové stránce formulář, skrze nějž můžete žádat o přímluvnou modlitbu naši řeholní komunitu. Každá ze sester se přimlouvá během své osobní modlitby a pak také všechny společně při modlitbě ranních chval nebo nešpor předkládáme Pánu vámi svěřené úmysly. Celý článek ...

22.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Poblíž Petra by měl stát Pavel

Poblíž Petra by měl stát Pavel

Na svátek Stolce sv. Petra přinášíme jedno zamyšlení inspirované sv. Pavlem. Převzali jsme ho z nové knihy Silvana Faustiho "Svoboda Božích dětí". Celý článek ...

22.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

2. neděle postní C
Liturgi@ on-life

Hospodin uzavírá s Abramem smlouvu, při níž jsou všechny závazky na straně Hospodina. Na straně Abrama jsou pouze výhody. Jedinou Abramovou „povinností“, která plyne z této smlouvy, je přijmout Hospodinovu nabídku, tj. uvěřit mu. Abramovi se dostává ujištění o nesčetném potomstvu a o tom, že dostane do vlastnictví zemi, kterou mu Hospodin ukázal. Abramova zkušenost s Hospodinem vzbuzuje úžas a možná i tichou závist. Kdo by nepřijal takové podmínky?! Kdo by nesouhlasil s takovou smlouvou?! ... VÍCE

15.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Vedeno láskou a k lásce směřováno

úryvek z chystané knihy Benedikta XVI.
Vedeno láskou a k lásce směřováno

Vybrali jsme pro vás úryvek z chystané knihy "Radost z víry" od Benedikta XVI. Téma úryvku dobře ladí s papežovým postním poselstvímCelý článek ...

14.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

1. neděle postni C
Liturgi@ on-life

První čtení na první neděli postní cyklu C je v kontextu celé knihy Deuteronomium součástí takzvané „Druhé Mojžíšovy řeči“ (4,44 – 28,68). Krátký úryvek vybraný do prvního čtení se týká židovského díkuvzdání za prvotiny úrody při výroční zemědělské slavnosti. Poté, co kněz převezme koš s plody země, však nenásleduje poděkování... VÍCE

12.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Víra v lásku vzbuzuje lásku

poselství k postní době
Víra v lásku vzbuzuje lásku

Zítra začíná doba postní. Pro rok 2013 na dobu postní papež Benedikt XVI. napsal všem věřícím toto poselství... A jak již asi všichni víte, je to jedno z posledních poselství Josepha Ratzingera coby papeže Benedikta XVI. Celý článek ...

11.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Lurdy

víra, nebo věda?
Lurdy

Paulínky zvou na druhý filmový večer ve farním klubu u Panny Marie Sněžné. V pátek 8. února (1. část) a v pondělí 11. února (2. část) od 19:15 film Lurdy. V rámci Roku víry nabízí toto filmové zpracování impuls k zamyšlení nad vztahem mezi vírou a vědou... Celý článek ...

10.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Knihovnička

doplněno audio
Knihovnička

Dnes 10. 2. 2013 ve 13:20 bude na Radiu Proglas v Knihovničce odvysílán díl, ve kterém biblista Jaroslav Brož hovoří o knize Silvana Faustiho Lectio Divina nad Listem Galaťanům. Celý článek ...

08.02.2013 17:00, kategorie: Titulní stránka

Desatero manželské a rodinné lásky

z nové knihy B. Forteho
Desatero manželské a rodinné lásky

Toto desatero jsem s několika páry sepsal před mnoha lety a řadě párů pomohlo uvádět do života lásku v jejích různých barvách – těch úchvatných, i těch, které jsou leckdy náročné.  Celý článek ...

08.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

5. neděle v mezidobí C
Liturgi@ on-life

Jak lze popsat zkušenost setkání s Bohem? Každý, kdo v životě jakýmkoliv způsobem pocítil „Boží dotek“, ví, že i ta nejsilnější slova jsou pouze chabým stínem toho, co se odehrálo. V podání proroka Izaiáše je setkání s Hospodinem zkušeností, která zasahuje prostě všechny lidské smysly – zrak, sluch, čich a dokonce i hmat a chuť... VÍCE

06.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Manželství

je umění, které může zvládnout každý
Manželství

Iniciativa, již tradičně pořádaná ve valentýnském týdnu, bude opět příležitostí pro všechny páry udělat něco malého pro svůj vztah a bude společnou oslavou manželství... Paulínky se zapojují i letos.


Celý článek ...

02.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Reportáž v ČT

Reportáž v ČT

V neděli 3. února se v Křesťanském magazínu objevila také reportáž z večera "Západní Evropa a pravoslaví", který se konal v našem knihkupectví a byl inspirován knihou Jiné slunce. Pořad je již v archivu na webu ČT. Celý článek ...

01.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Tipy na únor

Tipy na únor

Tentokrát to bude jednoduché... A dokonce těch tipů je více. Celý článek ...

 
Nahoru