Titulní stránka

31.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

„Vidět Hospodinovu tvář“ v biblické mluvě znamená požívat Hospodinovu přízeň a zakoušet jeho požehnání... Celý článek ...

29.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Podepsána autorka

knihy PODEPSÁNA CHARLOTTE
Podepsána autorka

Napsala nám autorka knihy Podepsána Charlotte. Inspirovala se skutečnou událostí? Na co se mohou čtenářky v dalším díle těšit? Poslechněte si 20 minut audio nahrávky knihy... Celý článek ...

27.12.2013 21:00, kategorie: Titulní stránka

Společnými silami vybráno 20 tisíc!

Adventní sbírka na Filipíny
Společnými silami vybráno 20 tisíc!

Děkujeme všem našim "zákazníkům", kteří během adventu přidali do kasičky v knihkupectví svůj menší či větší příspěvěk. Společně jsme tak nadělily obyvatelům Taclobanu... Celý článek ...

26.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Svátek Svaté rodiny

Ježíše, Marie a Josefa
Svátek Svaté rodiny

Vstát, vzít dítě i jeho matku, jít… - zaznívá až čtyřikrát v různých obměnách v pouhých osmi verších dnešního úryvku. Tato slova jsou jako refrén, který udává rytmus Josefovu životu. Druhou opakující „melodií“ je „zjevil se mu ve snu anděl Páně.“ Celý článek ...

24.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Narození Páně

Slavnost Narození Páně

„Hle, dítě se nám narodilo!“ Každý, kdo se učí od tohoto Dítěte, uzří velké světlo, a jeho srdce se naplní radostí a jásotem... Celý článek ...

21.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Přání od paulínek

Vánoce 2013
Přání od paulínek

Toto přání rozesíláme poštou našim nejbližším spolupracovníkům a přátelům. Je však adresováno i každému z Vás, kdo jste s námi spojeni přes tuto webovou stránku. Tak jako se modlíme za jeho konkrétní adresáty, modlíme se i za Vás, ačkoliv Vaše jména nám zůstávají neznámá. Celý článek ...

20.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Jak na nás vzpomínají...

Jak na nás vzpomínají...

Ještě  jednou přerušíme vyprávění o událostech před 100 lety a zavzpomínáme na to, jak to vypadalo před 20 lety v ČR. Minule vzpomínala s. Cristina. Nyní to budou vzpomínky našich prvních přátel... Celý článek ...

18.12.2013, kategorie: Titulní stránka

4. neděle adventní (A)

4. neděle adventní (A)

Na judského krále Achaze se chystá zaútočit efraimský (resp. izraelský) král Pekach a aramejský (damašský) král Rezin (viz Iz 7,1-2). Prostřednictvím proroka Izaiáše ho Bůh ujišťuje o své pomoci a o záchraně (viz Iz 7,3-9). Achaz však tento příslib odmítá a trvá na svých plánech – na spojenectví s Asyrským králem...  Celý článek ...

16.12.2013 10:00, kategorie: Titulní stránka

Vánoční odpočítávání

Vánoční odpočítávání

Od 17. prosince začíná bezprostřední příprava na událost Božího narození. V liturgii jsou tyto dny doprovázeny tzv. "ó-antifonami". Celý článek ...

15.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Tipy na prosinec

2013
Tipy na prosinec

Nebylo těžké vymyslet letošní prosincové tipy. Všechny knihy se týkají rodiny! Zde jsou ony knihy z edice Svět rodiny... Celý článek ...

14.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Jako laň na výšinách

recenze
Jako laň na výšinách

Inspirováni dnešním světcem, sv. Janem od Kříže, Vám nabízíme novodobou variantu Výstupu na horu Karmel v románovém zpracování. Celý článek ...

13.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Oslava jubilea

20 let v ČR
Oslava jubilea

8. prosince 2013 si pražská komunita Dcer sv. Pavla připomněla dvacet let svého apoštolského působení v České republice.  Celý článek ...

12.12.2013 15:45, kategorie: Titulní stránka

Tip pro malé čtenáře

Podivuhodná pouť pouští
Tip pro malé čtenáře

Dnes večer proběhne prezentace knihy pro středoškolačky s názvem Podepsána Charlotte. Co když však máte doma kluky nebo holky, ale teprve jim je 10 let? Co takhle vydat se na Podivuhodnou pouť pouští? Celý článek ...

11.12.2013 15:00, kategorie: Titulní stránka

3. neděle adventní (A)

3. neděle adventní (A)

Prostřednictvím vize o radosti vyprahlé stepi, o jásající a kvetoucí poušti a o návratu vykoupených na Sión pravděpodobně neznámý prorok ze 6. století př. Kr. příslibem brzkého vysvobození utěšuje lid... Celý článek ...

10.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Podepsána Charlotte

večer u Paulínek
Podepsána Charlotte

Co se stane, když Emílie, která žije v Lyonu na sklonku 19. stol., najde balíček dopisů, pod nimiž je podepsána Charlotte, dívka žijící za Francouzské revoluce?

  Celý článek ...

10.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Narozen(a) 8.12.1993?

Přijď si pro dárek!
Narozen(a) 8.12.1993?

VÍTE, ŽE... v prosinci každému, kdo se prokáže datem narození 8. 12. 1993, darujeme v knihkupectví Paulínky malý dárek v podobě Duchovních vitaminů?

  Celý článek ...

09.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Maria - Matka církve

Maria - Matka církve

Na dnešní Slavnost vybíráme z 5. kapitoly knihy Radost z víry od Benedikta XVI. Celý článek ...

06.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Nativitas

Nová kolekce vánočních přání
Nativitas

Ve spolupráci s našimi polskými sestrami jsme nachystaly pro Vánoce 2013 kolekci šesti nových přání. Cena je 20 Kč. Celý článek ...

05.12.2013, kategorie: Titulní stránka

2. neděle adventní (A)

2. neděle adventní (A)

Prorok Izaiáš působí v Jižním království v období nejen náboženské, ale i politické krize. Vyvolený národ si žije podle svého a o Boží ustanovení nejeví zájem... Celý článek ...

04.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Pozvání pro všechny!

s pozvánkou k vytisknutí
Pozvání pro všechny!

Letos uplyne 20 let od našeho působení v České republice. Čím se chystáme toto výročí oslavit? Zveme naše přátele a spolupracovníky... Celý článek ...

03.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Zaznělo v Knihovničce

audio
Zaznělo v Knihovničce

Naše redaktorka představila vánoční knižní nabídku... Celý článek ...

 
Nahoru