Titulní stránka

31.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Příprava na Květnou neděli

Příprava na Květnou neděli

Upozorňujeme na vložení celé kapitoly o Květné neděli k virtuálnímu prolistování. Celý článek ...

30.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Jiná hudba

Jiná hudba

O "jinou hudbu" než slýcháme kolem sebe běžně jsme právě rozšířily naši nabídku a to o další CD s gregoriánským a polyfonním zpěvem.  Celý článek ...

29.03.2012 16:39, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

Květná neděle
Liturgi@ on-life

Minulou neděli v nás prorok Jeremiáš vzbudil touhu po nové smlouvě vepsané do našeho srdce. Na Květnou neděli se zdá, jakoby se na smlouvu zcela zapomnělo. Jeden ze čtyř zpěvů neznámého autora začleněný do knihy proroka Izaiáše před našima očima nastiňuje tajemnou postavu Hospodinova Služebníka, přičemž neuvádí jeho jméno ani původ. Je-li však v našem srdci stále živá touha, kterou jsme vyslovili před týdnem, pak... VÍCE

25.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Filmové zamyšlení na 5. neděli postní

Filmové zamyšlení na 5. neděli postní

Filmové zamyšlení na 5. neděli postní z dílny "paulínského dorostu" v Polsku. Celý článek ...

22.03.2012 16:25, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

Liturgi@ on-life

Poslední týden před Květnou neděli by se asi nemohl začít lépe, než jak ho uvádějí slova proroka Jeremiáše: „Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu...“ Opravdu, již se blíží dny... VÍCE

22.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Apoštolské srdce

Apoštolské srdce

Srdce Dcery sv. Pavla nemůže nebít apoštolsky (resp. nebýt apoštolské) ani tehdy, když tráví čas příprav na věčné sliby "u moře". Celý článek ...

22.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Z jiné perspektivy

Z jiné perspektivy

Zamyšlení nad tím, jak se jeví Evropa někomu, kdo vstává ve chvíli, kdy my v Evropě už obědváme. A není to proto, že by byl líný, ale protože žije v Argentině. Celý článek ...

21.03.2012, kategorie: Titulní stránka

S novým katalogem

S novým katalogem

S vycházejícím novým katalogem "Jaro - léto 2012" měníme některé ceny knih a filmů (směrem dolů!).  Celý článek ...

18.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Tak Bůh miloval...

Tak Bůh miloval...

Již 4. filmové zamyšlení nad nedělním evangeliem... Celý článek ...

18.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Noc žalmů 2012

Noc žalmů 2012

Za 2 měsíce proběhne v Praze, v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, Noc žalmů. Poznačte si do vašich diářů toto datum. Jste zváni! Celý článek ...

16.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Pozvání k poslechu

Pozvání k poslechu

Zveme k poslechu o této neděli, kdy v Knihovničce představí Jana Beránková a Pavla Králová nové knihy z nakladatelství Paulínky. Celý článek ...

15.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

4. neděle postní B
Liturgi@ on-life

V centru zájmu autorů První a druhé knihy Kronik je otázka, jak dějinné události svědčí o Božím zájmu a péči o vyvolený národ a jak tento lid na projevy Hospodinovy přízně odpovídal. První čtení čtvrté postní neděle představuje závěr tohoto starozákonního spisu. Několik veršů pokrývá poměrně dlouhý časový úsek od doby před pádem Jeruzaléma přes babylonské zajetí až po vysvobození výnosem perského krále Kýra. Souvislost se smlouvou, která je v tomto postním období v centru našeho zájmu, je... VÍCE

14.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Praktická leporela

Praktická leporela

Mezi novinkami tohoto měsíce jsou i dvě malá, ale praktická leporela...  Celý článek ...

13.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Pravda vás osvobodí

Pravda vás osvobodí

Jedna "nevyžádaná" recenze na naši knihu Najdi v sobě sílu radosti. Celý článek ...

10.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Svatý hněv?

Svatý hněv?

Pokračujeme v přebírání filmových šotů - videokázání - od našich bratří paulínů z Polska. Tentokrát na téma hněv. Inspirováno evangeliem 3. neděle postní. Celý článek ...

09.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

3. neděle postní B
Liturgi@ on-life

Postní putování ve znamení smlouvy pokračuje. Jak se na postní atmosféru patří, je to putování mlčenlivé. Texty prvního čtení neskloňují slovo „smlouva“ ve všech pádech, a přece nás zvou (a zároveň i vedou) přímo ke kořeni smlouvy. Druhá polovina knihy Exodus (Ex 19 – 40) je celá věnovaná sinajské smlouvě a úryvek, který tvoří první čtení třetí postní neděle,... VÍCE

08.03.2012, kategorie: Titulní stránka

MDŽ? MDŽ!

MDŽ? MDŽ!

Je tomu už 100 let, co don Alberione vydal knihu, jejíž název – v době převratných změn ve společnosti i v církvi – musel být více než provokativní: Žena přidružená ke kněžské horlivosti. Tu knihu psal zvláště pro kněze, aby si uvědomili, jakou hodnotu a oporu mohou najít v ženě při svém „horlivém díle na spáse duší“... Celý článek ...

05.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Milovat jako On

Milovat jako On

Zamyšlení o Boží lásce a lidské odpovědi na ni. Celý článek ...

04.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Filmové kázání na 2. neděli postní

Filmové kázání na 2. neděli postní

Pokračujeme v přebírání filmových šotů - videokázání na nedělní evangelium - od našich bratří paulínů z Polska. Celý článek ...

02.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

2. neděle postní B
Liturgi@ on-life

Na rozdíl od minulé neděle na druhou postní neděli nepadne v prvním čtení o smlouvě ani slovo. Navzdory tomu lze říci, že v úryvku o obětování Izáka se přímo dotýkáme toho, co tvoří její podstatu... VÍCE

01.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Tip měsíce března

Tip měsíce března

Protože se naše novinka "tip měsíce" setkala se zájmem, chceme vám i v březnu nabídnout tři zajímavé knižní tipy.
Březnové téma: POSTNÍ PUTOVÁNÍ  


Celý článek ...

01.03.2012, kategorie: Titulní stránka

Postní putování

Postní putování

I letos jsme pro vás připravily poličku s vhodnými tituly na dobu postní. Stačí k nám zajít anebo si rozkliknout sekci "Doba postní".

  Celý článek ...

 
Nahoru Změnit předvolby cookies