Titulní stránka

31.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Ovoce Ducha

Ovoce Ducha

Dnes pražská premiéra filmu!  Celý článek ...

31.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Kostel Ježíše Mistra

Kostel Ježíše Mistra

Volně navazujeme na článek o chrámu sv. Pavla v Albě. Tentokrát si připomínáme vznik posledního z kostelů, jenž vyjadřuje základy paulínské spirituality a apoštolátu. Jde o římský kostel našich "sestřenek" Učednic Božského Mistra. Byl inaugurován 31. října 1999. Celý článek ...

28.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Kostel katolických novinářů

Kostel katolických novinářů

S blížícím se 100. výročím od vzniku Paulínské rodiny vás seznamujeme s některými významnými okamžiky v její historii. 28. října 1928 byl posvěcen Chrám sv. Pavla v Albě. Celý článek ...

25.10.2012, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

E-vangelium on-life

Ježíš se někdy chová zvláštně. Velmi často se dokonce zachová zcela opačně, než by se dalo logicky očekávat. Když se svými učedníky vychází z Jericha, slyší křičet slepého žebráka. Dalo by se očekávat, že nasměruje své kroky přímo tam, odkud se ozývá Bartimaiův naléhavý křik. Místo toho se však Ježíš úplně zastaví... VÍCE

24.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Odevzdávat děti do Božích rukou

Odevzdávat děti do Božích rukou

Navazujeme na nedávno zveřejněná svědectví manželek o síle modlitby za své partnery inspirované knihou Síla manželčiny modlitby. V jejím závěru jsme vyzvali čtenářky i čtenáře o vyjádření své zkušenosti s modlitbou za své děti. A zvláště ve spojení s knihou Síla rodičovské modlitby. Za zaslaná svědectví děkujeme. Kéž jsou povzbuzením i pro další rodiče! Celý článek ...

22.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Lze pomocí modlitby změnit manžela?!

svědectví
Lze pomocí modlitby změnit manžela?!

Často se v rubrice Prosím o modlitbu objevují prosby za partnera. Následující řádky nemají být komerční nabídkou, ale povzbuzením k modlitbě (a leckdy i ke změně pohledu) skrze svědectví jiných žen. Celý článek ...

20.10.2012, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

29. neděle v mezidobí
E-vangelium on-life

Nemusíme se nechat znechutit tím, že na cestě za Ježíšem nekráčíme vždy konstantním tempem, s neochvějným nadšením a odhodláním, ale že na ní poměrně často klopýtáme a zpomalujeme. Také Ježíšovi učedníci nejprve... VÍCE

12.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Otevírací doba 13. října

Otevírací doba 13. října

V sobotu 13. října se budeme účastnit slavnostní mše svaté v katedrále spojené s blahořečením 14 pražských mučedníků. Proto bude dopoledne knihkupectví zavřeno. Otevřeno bude 14:30-18:30.

11.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Mučednictví a ekumenismus

8. den novény
Mučednictví a ekumenismus

Předposlední den novény se dotýká bolestivého vztahu mezi katolickými bratry a převážně protestantskou Prahou… Celý článek ...

11.10.2012, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

28. neděle v mezidobí B
E-vangelium on-life

Po smutném odchodu bohatého člověka, který neměl odvahu nebo ochotu vyměnit svůj velký majetek za poklad v nebi, zůstáváme v přítomnosti užaslých učedníků a jsme svědky toho, jak se jejich úžas ještě stupňuje. Nejprve žasnou nad Ježíšovými slovy o tom, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Pak žasnou ještě... VÍCE

11.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Rok víry

vysvětlení loga
Rok víry

11. října církev na celém světě vstoupila do Roku víry. Víte, co znamená logo, které pro tuto událost vzniklo? Celý článek ...

10.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Odpouštění – součást mučednictví

7. den novény
Odpouštění – součást mučednictví

Sedmý den novény nám klade tuto otázku: Zač vlastně jsou tito mučedníci blahoslaveni? Za to, že statečně zemřeli? Nebo spíše za to, že smrt z rukou vrahů přijali s odpuštěním? Celý článek ...

09.10.2012 09:00, kategorie: Titulní stránka

Duch služby

6. den novény
Duch služby

Šestým dnem novény nás provází další dva bratři: zpovědník Bartolomeo a sakristán Jan. Celý článek ...

08.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Eucharistie

5. den novény
Eucharistie

Jsme v polovině novény. Její texty nás začínají seznamovat s některými z umučených bratří. Dnes se španělským knězem Janem Martinezem... Celý článek ...

08.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Dvojí pozvání do Roku víry

Dvojí pozvání do Roku víry

Na středu 10. a na čtvrtek 11. října zveme na prezentace dvou knih,  jimiž chceme vstoupit do Roku víry. Obě spojuje téma mučednictví jako výraz žité víry. První příběh se odehrál před 401 lety a jedná se o františkánské mučedníky, druhý před pouhými 16 lety, kdy se alžírští trapisté rozhodli podobně jako františkáni neutéci před nebezpečím, ale zůstat ve svém klášteře.  Celý článek ...

07.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Mučednictví jako odraz víry

4. den novény
Mučednictví jako odraz víry

4. den novény přináší zprávu o tom, co se stalo v neděli před vpádem do kláštera.  Celý článek ...

06.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Poddajnost

3. den novény
Poddajnost

S - pro mnohé s neobvyklým - názvem "poddajnost" začíná 3. den novény... Celý článek ...

05.10.2012 11:15, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

27. neděle v mezidobí B
E-vangelium on-life

Z evangelia se nedozvíme, jak farizeové přijali Ježíšovu odpověď na otázku o možnosti rozvodu. V jiných podobných situacích evangelisté uvádějí alespoň krátkou poznámku o jejich údivu (viz Mk 12,13.34) nebo o jejich rozhodnutí zbavit se Ježíše (viz Mk 3,6). Zde však Ježíšova odpověď vyznívá zdánlivě do prázdna. Jen učedníci žádají dodatečné vysvětlení. Krátký rozhovor mezi farizeji a Ježíšem nasvědčuje... VÍCE

05.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Misie komunity

2. den novény před blahořečením
Misie komunity

Druhý den novény obsahuje dvě rozjímání: o misii komunity a o opravě chrámu hmotého i duchovního. Vybraly jsme první rozjímání a přinášíme ho v mírně zkrácené verzi. Pro zájemce o meditaci biblického úryvku, který je s rozjímáním volně spojen, doporučujeme Matoušovo evangelium (10, 1.5-16). Celý článek ...

04.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Riziko povolání a zasvěcení

1. den novény před blahořečením
Riziko povolání a zasvěcení

Na den památky sv. Františka připadá první den novény (více o ní), která předchází blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků. Se svolením menších bratří publikujeme úryvek z prvního zamyšlení a závěrečnou modlitbu. Celý článek ...

03.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Film a kniha

10. 10. od 19 hodin
Film a kniha

Zveme na setkání z cyklu Spiritualita a film. Městská knihovna v Praze s Akademickou farností Praha a s knižním přispěním nakladatelství Paulínky uvádí film O bozích a lidech (Des hommes et des dieux).  Celý článek ...

02.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Novéna ke Čtrnácti pražským mučedníkům

4. - 12. října
Novéna ke Čtrnácti pražským mučedníkům

Dnes si připomínáme mučednickou smrt sv. Václava a modlíme se na jeho přímluvu za českou zem. Již brzy budeme moci oficiáně prosit o přímluvu i 14 nových blahořečených mučedníků. Den blahořečení předchází novéna... Celý článek ...

 
Nahoru Změnit předvolby cookies