Titulní stránka

31.08.2011, kategorie: Titulní stránka

Přidáno

Přidáno

V kamenném knihkupectví už dávno, ale nyní i v on-line knihkupectví. Celý článek ...

26.08.2011, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

22. neděle v mezidobí (A)
E-vangelium on-life

Kdyby existovala alergie na slova, mezi nejsilnější alergeny by se bezpochyby počítalo slovo muset. Vždyť kdo zajásá nadšením, když slyší, že něco musí? Naopak. „Musíš“ v nás vzbuzuje většinou pouze odpor a nechuť. Nicméně se zdá, jakoby se v životě mnoha lidí víra a vztah k Bohu koncentrovaly právě do tohoto slovesa. Jak je možné, že dochází k takovému zkratu?...  VÍCE

26.08.2011, kategorie: Titulní stránka

Paulínky v Madridu

ohlédnutí za WYD 2011
Paulínky v Madridu

Jak dvě české paulínky prožily Světové dny mládeže. A nejen to... Celý článek ...

19.08.2011, kategorie: Titulní stránka

Biblické putování (3.)

se soutěží
Biblické putování (3.)

Prázdniny se chýlí k závěru... A tímto dílem končí i naše biblické putování. A nebo teprve začíná?! Celý článek ...

18.08.2011, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

21. neděle v mezidobí
E-vangelium on-life

Hloubka Petrovy odpovědi na Ježíšovu otázku spočívá ve dvou skutečnostech. Jedna z nich je zřejmá hned na první pohled: Oproti různým názorům či dohadům lidí, kteří mylně pokládají Syna člověka za některou z významných osobností daleké nebo nedávné minulosti, Šimon Petr pravdivě vyjadřuje Ježíšovu pravou identitu: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Druhý důležitý bod Petrovy odpovědi... VÍCE

15.08.2011, kategorie: Titulní stránka

Ježíš nepotřebuje borce, ale bratry

katecheze na WYD 2011
Ježíš nepotřebuje borce, ale bratry

Světové dny mládeže se Svatým otcem v Madridu (WYD 2011) právě skončily. Letos jsme se jich zúčastnily poprvé jako zástupkyně českých paulínek... Celý článek ...

11.08.2011, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

20. neděle v mezidobí A
E-vangelium on-life

Jak je možné, že Ježíš, jenž se jindy nezdráhá odpovídat ani na zákeřné otázky těch, kteří by ho rádi chytili za slovo (viz Mt 22,15-33), nyní neodpovídá ani slovo kananejské ženě, která prosí o smilování? Důvod může být ten, že... VÍCE

08.08.2011, kategorie: Titulní stránka

Biblické putování (2.)

se soutěží
Biblické putování (2.)

A máme tu dalších deset krůčků našeho biblického putování. Utekly vám otázky na prvních deset dní? Spolu s pravidly soutěže jsou zde. Minule to byl rozjezd po rovince, tentokrát začneme pomalu stoupat! Celý článek ...

04.08.2011, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

19. neděle v mezidobí A
E-vangelium on-life

Ačkoliv evangelista zmiňuje, že při plavbě učedníků na druhý břeh jejich lodí zmítaly vlny, protože vanul vítr proti nim, tentokrát neuvádí, že by učedníci měli z větru nebo z vlnobití strach, jak tomu bylo v jiné podobné situaci (viz Mt 8,23-27). V této perikopě učedníci projevují zděšení a strach teprve tehdy, když vidí, že po moři k nim někdo kráčí. Nepřipomíná snad jejich reakce... VÍCE

 
Nahoru