Titulní stránka

30.04.2011, kategorie: Titulní stránka

Blahořečení Jana Pavla II.

Tipy na knihy a filmy
Blahořečení Jana Pavla II.

Že nemůžete odjet do Říma na blahořečení Jana Pavla II.? Nevadí, připomeňte si ho skrze četbu některé z knih anebo sledováním filmů o něm... Celý článek ...

29.04.2011, kategorie: Titulní stránka

O víkendu zavřeno

O víkendu zavřeno

Omlouváme se našim zákazníkům, že bude naše knihkupectví zavřeno v sobotu 7. 5. Děkujeme za pochopení. Celý článek ...

29.04.2011, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

2. neděle velikonoční
Liturgi@ on-life

V liturgickém cyklu A od druhé velikonoční neděle až do konce velikonočního období nasloucháme v druhém čtení každé neděle úryvku z Prvního Petrova listu. Je to list adresovaný křesťanům v Malé Asii, kteří jsou kvůli své víře v Ježíše Krista vystaveni znevýhodňování, ústrkům a pronásledování ze strany nekřesťanského okolí. Autor listu povzbuzuje své adresáty, aby... VÍCE

28.04.2011, autor: Jan Lipšanský, kategorie: Titulní stránka

Film pro mládež o Janu Pavlu II.

plný vnitřního náboje a napětí
Film pro mládež o Janu Pavlu II.

Velmi pozoruhodný animovaný film o Karolu Wojtylovi, kterého svět posléze poznal jako papeže Jana Pavla II.
Další recenze na jeden z našich filmů, který ač se zdá být určen pro děti (jak tomu bývá u animovaných filmů), je o mládeži a pro mládež. Celý článek ...

28.04.2011, kategorie: Titulní stránka

Večer Jana Pavla II.

nově doplněno fotogalerií
Večer Jana Pavla II.

V souvislosti s blahořečením papeže Jana Pavla II. se ve středu 27. dubna 2011 konal v Arcibiskupském paláci Večer Jana Pavla II., který organizovalo nakladatelství Paulínky ve spolupráci s Polským institutem v Praze. Hlavními hosty byli manželé Półtawští, osobní přátelé Karola Wojtyły. Celý článek ...

26.04.2011, kategorie: Titulní stránka

Tip na film

Tip na film

Film O bozích a lidech je již nyní v našem knihkupectví v italsko/francouzská verzi. Celý článek ...

26.04.2011, kategorie: Titulní stránka

Zavíráme dříve

Zavíráme dříve

Ve středu 27. 4. zavřeme naše knihkupectví již v 17 hodin. Chystáme totiž Večer Jana Pavla II. Na tomto večeru budou knihy o Janu Pavlu II. v prodeji se slevou 15 %.

25.04.2011, kategorie: Titulní stránka

Rozhovor s dr. Wandou Półtawskou

2. část
Rozhovor s dr. Wandou Półtawskou

Zbývají dva dny do příjezdu vzácné osoby, paní dr. Wandy Półtawské. Přinášíme závěr rozhovoru, který před rokem, v rámci vydání své knihy Deník přátelství v italštině, poskytla italským médiím. Celý článek ...

21.04.2011 13:00, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
E-vangelium on-life

Zpráva o událostech, které se odehrály po sobotě, na úsvitu prvního dne v týdnu, se ve všech třech synoptických evangeliích v podstatných prvcích shoduje. Zvěst o Ježíši, jehož ženy hledají v hrobě, zní: „Není tady. Byl vzkříšen“ (srov. Mk 16,6; Lk 24,6). Každý z evangelistů však tuto zásadní pravdu podává způsobem, který je mu vlastní. To neznamená, že by svatopisci manipulovali pravdou podle svých představ. Naopak, znamená to... VÍCE

21.04.2011 12:00, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

Velký pátek
E-vangelium on-life

Poslední slova Janových pašijí, která zaznívají do ticha Velkého pátku, jsou: „ Tam tedy položili Ježíše, protože u židů byl den příprav a hrobka byla blízko.“ Ačkoliv všichni čtyři evangelisté podávají zprávu o tom, že Ježíšovo tělo bylo po sejmutí z kříže uloženo do hrobu, který patřil Josefovi z Arimatie, pouze evangelista Jan dodává zdánlivě nepatrný detail: Hrobka byla blízko... ZDE

21.04.2011, kategorie: Titulní stránka

Rozhovor s dr. Wandou Półtawskou

1. část
Rozhovor s dr. Wandou Półtawskou

Zbývá necelý týden do příjezdu vzácné osoby, paní dr. Wandy Półtawské. Přinášíme na pokračování rozhovor, který před rokem, v rámci vydání své knihy Deník přátelství v italštině, poskytla italským médiím. Celý článek ...

20.04.2011, kategorie: Titulní stránka

Iniciativy v ČR v souvislosti s blahořečením Jana Pavla II.

převzato z TS ČBK
Iniciativy v ČR v souvislosti s blahořečením Jana Pavla II.

U příležitosti blahořečení papeže Jana Pavla II. vydalo na začátku dubna nakladatelství Paulínky knihu s názvem - Deník přátelství. Korespondence mezi Wandou Półtawskou a Karolem Wojtyłou. Ve spolupráci s Polským institutem v Praze nakladatelství Paulínky zve na Večer Jana Pavla II., který se uskuteční v Arcibiskupském paláci ve středu 27. dubna 2011 od 18.00 hodin, a hlavním hostem bude paní Półtawská. Celý článek ...

20.04.2011, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

Zelený čtvrtek
Liturgi@ on-life

V popisu, jak má společenství Izraele prožít noc, kdy Hospodin přejde egyptskou zemí a pobije všechno prvorozené, výrazně vystupuje do popředí ustanovení o tom, aby izraelské rodiny pomazaly obě veřeje a příčný práh dveří svých domů krví beránka. Svatopisec přitom zdůrazňuje, že tato krev bude znamením... VÍCE

 

18.04.2011, kategorie: Titulní stránka

Praha čte Bibli

Praha čte Bibli

Celonárodní čtení Bible se pomalu stává velikonoční tradicí... V Praze bude probíhat opět na Jungmannově náměstí dnes, v úterý a ve středu (hned vedle knihkupectví Paulínky)... 
Ve dnech 10. - 11. 6. se v Praze bude konat podobná akce Bible24, Bible dnem i nocí ve farnosti sv. Ludmily O tom více až po Velikonocích. Celý článek ...

12.04.2011, kategorie: Titulní stránka

Jsi má „sestra"

Jan Pavel II. o Wandě Półtawské
Jsi má „sestra"

Za pár dní navštíví Prahu paní Wanda Półtawská. Žena, jejíž jméno je již dlouho známo odborné veřejnosti, se v posledních letech pro širší veřejnost stala známou jako "sestra papeže". Co ji po 55 let pojilo s Karolem Wojtyłou? Celý článek ...

11.04.2011, kategorie: Titulní stránka

Jan Pavel II.

BLAHOSLAVENÝ
Jan Pavel II.

Právě vyšla vzpomínka na toho, který zůstane zapsán do srdcí všech, kteří ho zažili.
Jan Pavel II. tu je představen jako poutník života od času svého mládí až po papežskou službu, rovněž jako poutník po českých zemích. Kniha obsahuje barevné fotografie a české příspěvky k původnímu italskému originálu.


Celý článek ...

08.04.2011 13:00, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

5. neděle postní
E-vangelium on-life

Dva týdny před Velikonocemi se naše pozornost soustřeďuje k Lazarovu hrobu. S údivem posloucháme, jak na Ježíšovu výzvu mrtvý Lazar vstává a vychází ven. Poněkud v ústraní, mimo pozornost většiny zúčastněných, se však dějí ještě jiné, neméně důležité věci... VÍCE

07.04.2011, kategorie: Titulní stránka

(bl.) Jan Pavel II. a mládež

taky česká
(bl.) Jan Pavel II. a mládež

Paulínky se zapojily do programu dvou diecézních setkání mládeže (pražské arcidiecéze a litoměřické diecéze). Při přípravě svých "workshopů" a současné přípravě Večera Jana Pavla II. vznikl tento příspěvek...


Celý článek ...

04.04.2011, kategorie: Titulní stránka

Boží ruka nade mnou

dubnová výročí Paulínské rodiny
Boží ruka nade mnou

V dubnu si Paulínská rodina připomíná dvě výročí: narozeniny zakladatele dona Alberiona (4. 4.) a jeho prohlášení za blahoslaveného (27. 4.) .
Přečtěte si o životě a díle blahoslaveného Jakuba Alberiona s pohledem do historie i současnosti celé Paulínské rodiny. Celý článek ...

01.04.2011, kategorie: Titulní stránka

Videoukázky

aktualizováno
Videoukázky

Předjaří bylo časem na inventuru naší filmové nabídky, nyní již jen postupně doplňujeme nové ukázky... Pokud vás zajímají všechny ukázky - zvl. novinky z naší produkce, nastavte si odběr z našeho účtu PaulinkyPraha.

AKTUÁLNÍ NOVINKA: BAKHITA, květ z Afriky a sestřih z filmu Papež Jan Pavel II. Celý článek ...

01.04.2011, kategorie: Titulní stránka

2. duben 2005

odchod Jana Pavla II. do Otcova domu
2. duben 2005

2. dubna si připomeneme onen večer, kdy před šesti lety odešel Jan Pavel II. V knize Nejraději měl úterky nám tento den přiblíží jeho druhý osobní sekretář Mieczyslav Mokrzycki... (z této knihy přinášíme úryvek). Celý článek ...

 
Nahoru