Titulní stránka

29.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

4. neděle v mezidobí (A)
Liturgi@ on-life

V úryvku z knihy proroka Sofoniáše se jako refrén opakuje naléhavá výzva: „Hledejte!“  – Hledejte Hospodina! Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru! Když ale pozorně nasloucháme prorokovým slovům, nemůže nás nepřekvapit, že výzva k hledání Hospodina není zrovna adresována těm zkaženým a zbloudilým, nýbrž pokorným, kteří jednají podle Hospodinova výroku... VÍCE

28.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Cesty spirituality

všechny knihy této edice k prolistování
Cesty spirituality

Doplňujeme postupně ke každému titulu z našeho katalogu možnost virtuálně si knihu prolistovat (obyčejně jednu kapitolu a obsah). K dnešnímu dni je plně k dispozici ediční řada Cesty spirituality. Celý článek ...

27.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Zíváček z Proglasu

Zíváček z Proglasu

Posloucháte s dětmi proglasový Zíváček? Utekl vám nějaký díl Pokladů pod sněhem? Chcete poznat i druhou knihu téže autorky Tajemství duhové zahrady? Celý článek ...

25.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Žít v Ježíši Kristu

Žít v Ježíši Kristu

Zamyšlení bl. Jakuba Alberiona z roku 1925, které bylo adresováno italským paulínským spolupracovníkům. V roce 2011 ho přinášíme pro všechny přátele a paulínské spolupracovníky v ČR (SR). Celý článek ...

24.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Svátek Obrácení sv. Pavla

materiál ke stažení
Svátek Obrácení sv. Pavla

Při příležitosti tohoto svátku si dovolujeme upozornit na webovou stránku svatypavel.paulinky.cz, kterou jsme připravily pro jubilejní Rok sv. Pavla. Zde lze najít velmi bohatý materiál... Celý článek ...

22.01.2011, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

3. neděle v mezidobí A
E-vangelium on-life

 „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Tato věta není pro nás nová. Přesně tatáž slova jsme již slyšeli na druhou adventní neděli z úst Jana Křtitele (viz Mt 3,2). [...] Ježíš začíná své působení stejnou výzvou jako Jan Křtitel: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ V jeho podání však... VÍCE

21.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Mluvené slovo

Mluvené slovo

V našem knihkupectví se vedle hudební nabídky postupně rozrůstá i nabídka mluveného slova na CD. Podívejme se, co aktuálně nabízíme. Celý článek ...

20.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Nabídka filmů pro děti

cizojazyčné VHS

Předjarní úklid v našem knihkupectví odhalil mnohé poklady (skutečně z dob minulých). Ale možná by se někomu mohly ještě hodit tyto videokazety s příběhy pro děti v cizích jazycích (zdarma). Celý článek ...

17.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Apoštol Pavel

vzorem a přímluvcem ekumenického úsilí
Apoštol Pavel

Na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. 1.), začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.
Na svátek Obrácení sv. Pavla vrcholí. Co má vlastně apoštol Pavel společného s ekumenismem, jaký je jeho odkaz těm, kteří usilují o jednotu mezi křesťany? Přinášíme vám k meditaci tři úryvky z apoštolových listů. Povzbuzení v nich najde každý, kdo usiluje o jednotu v jakémkoliv společenství. Celý článek ...

14.01.2011, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

2. neděle v mezidobí (A)
E-vangelium on-life

Každé ze čtyř kanonických evangelií přináší zprávu o Janu Křtiteli a jeho působení. Každý evangelista se různým způsobem zmiňuje o tom, že Jan křtil, avšak žádný z nich neklade tak velký důraz na Křtitelovu funkci svědka, jak to činí právě autor čtvrtého evangelia, které se v roce A čte 2. neděli v mezidobí... VÍCE

13.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Průvodce všedními dny

Průvodce všedními dny

Zatímco nás o nedělích po celý rok provází evangelista Matouš, až do začátku doby postní bude naším průvodcem evangelista Marek. Celý článek ...

09.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Videozpomínka

Videozpomínka

Úryvkem z kázání kardinála M. Vlka si připomeňme okamžik požehnání a slavnostního otevření nového knihkupectví Dcer sv. Pavla.  Celý článek ...

07.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Inventura

Inventura

Vážení zákazníci,
oznamujeme, že v pátek 7. ledna a v sobotu 8. ledna bude mít naše knihkupectví zavřeno.
Děkujeme za pochopení.

Knihkupectví on-line má otevřeno stále.

06.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

Svátek Křtu Páně (A)
Liturgi@ on-life

První čtení na svátek Křtu Páně je jedním ze čtyř Izaiášovských zpěvů o Hospodinově Služebníkovi. Liturgie jasně ztotožňuje záhadnou starozákonní postavu vyvoleného Služebníka, kterého Hospodin ustanovil prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, s osobou Ježíše z Nazaretu, o němž Otec řekl: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“ Otázky o tom, zda se tyto starozákonní texty vztahují na konkrétní historickou osobnost, tak dostávají definitivní odpověď. Tato odpověď – milovaný Boží Syn, který je toužebně očekávaným Mesiášem – však zároveň nevylučuje možnost... VÍCE

01.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

2. neděle po Narození Páně
Liturgi@ on-life

Ačkoli nelze od starozákonního svatopisce očekávat kompletní a dokonalou výpověď o Trojjediném Bohu ani o tajemství vtělení Božího Syna, přece můžeme v personifikované Moudrosti, o níž mluví autor knihy Sirachovcovy, alespoň v náznacích zahlédnout rysy tváře vtěleného Slova, o němž podává svědectví evangelista Jan. Od starozákonního autora slyšíme o chvále Moudrosti, jež je poslaná, aby přebývala uprostřed vyvoleného lidu. Také evangelista Jan... VÍCE

 
Nahoru