Titulní stránka

30.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Aby se Slovo tělem stalo…

Aby se Slovo tělem stalo…

Nabízíme vám do předvánočního shonu „itinerář  modlitby“, jehož cílem je příprava na Narození Páně. Jedná se o paulínský způsob, jak se osobně setkat s Ježíšem, který se v evangeliu představuje jako „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). K meditaci můžete využít 4 on-line texty a komentáře k nedělním evangeliím. A budete-li se chtít podělit o plody vaší meditace, napište nám! Celý článek ...

29.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Čtení na pokračování

Čtení na pokračování

Román Stín Otce na vlnách Proglasu. Celý článek ...

28.11.2011, autor: Petr Příhoda, kategorie: Titulní stránka

O jedné cestě k Bohu

O jedné cestě k Bohu

Nedávno v Perspektivách Katolického týdeníku vyšla recenze na knihu Deník přátelství. Její autor svolil publikovat ji i na našich webových stránkách (za což děkujeme a zvláště také za "poctivost", s jakou knihu četl). Celý článek ...

27.11.2011, kategorie: Titulní stránka

To říkám všem: Bděte!

To říkám všem: Bděte!

Čtyři adventní neděle s biblickými komentáři Silvana Faustiho on-line! Dnes úryvek z Markova evangelia (13, 33-37). Celý článek ...

26.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Naše děti: byly tu – a už nejsou

Naše děti: byly tu – a už nejsou

Dnes, o vigílii 1. adventní neděle, se koná na různých místech po celém světě modlitební vigilie za nenarozené děti.  Celý článek ...

25.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Dvě výročí v Paulínské rodině

Dvě výročí v Paulínské rodině

Čtyřicáté výročí narozenin pro nebe našeho zakladatele bl. Jakuba Alberiona. Česká komunita paulínek bude letos slavit společně s učednicemi Božského Mistra (z Brna), knězem paulínem (z Říma) a laickými spolupracovnicemi (z ČR a SR). Půjde o první setkání v rámci duchovních příprav na oslavu 100 let existence Paulínské rodiny. Celý článek ...

24.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Nové období větší lásky k Písmu svatému

Nové období větší lásky k Písmu svatému

Text od biblisty Jaroslava Brože... je zároveň pozvánkou na úterní večer. Po uvedení do Lukášova evangelia bude následovat lectio nad vybraným úryvkem ze stejného evangelia. Celý článek ...

24.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

Liturgi@ on-life

Po návratu z babylonského zajetí do vlasti nečekala na izraelský národ pohoda a okamžitý blahobyt na dosah ruky, nýbrž zničená země a zpustošený chrám (viz Iz 64,9-10). Neznámý prorok (tzv. Tritoizaiáš), jehož texty tvoří poslední část Izaiášovy knihy (Iz 56 – 66), reaguje právě na tuto zkušenost...  VÍCE

23.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Citáty na web

Citáty na web

V sekci Inspirace přibyla možnost, jak sdílet každodenní výběr citátů z naší webové stránky na vašem webu. Celý článek ...

22.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Knížka navíc

Knížka navíc

Jak už bývá u paulínek zvykem, v adventním čase těm, co nakupují knihy pro druhé, přidávají malý dárek. Letos každému, kdo učiní objednávku on-line nad 1000 Kč, přidáme do balíčku knihu Cesta života Celý článek ...

21.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Vstup do Adventu s Božím slovem

pozvánka a audio z minulých prezentací
Vstup do Adventu s Božím slovem

Paulínky zvou na prezentaci knihy Nad evangeliem podle Lukáše. Knihu i celé Lukášovo evangelium 29. listopadu od 19 hodin v knihkupectví Paulínky představí P. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. Po ukončení prezentace bude možné knihu zakoupit se slevou 15%. Celý článek ...

20.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Dárkové kupony

Dárkové kupony

Lámete si hlavu, zda je lepší koupit knížku nebo film či CD anebo raději ikonu? Zvolte "nouzové řešení" a darujte dárkový kupon. Nabízíme je v hodnotě 200 a 500 Kč. Celý článek ...

18.11.2011 16:40, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

Slavnost Ježíše Krista Krále (A)
Liturgi@ on-life

Příslib Boha, že on sám jako pastýř vyhledá své stádo, ujme se ho, bude o své ovce pečovat, vysvobodí je ze všech míst, kam se rozprchly, a bude je pást, je plný něhy a útěchy. V knize proroka Ezechiela mu však bezprostředně předchází...  VÍCE

18.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Noc žalmů

sestra Bible24
Noc žalmů

Uplynul týden od chvíle, kdy jsme zde psali o projektu Bible24. Jeho mladší sestrou je Noc žalmů. Ta se zrodila jako pokračování Bible24... Celý článek ...

16.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Hřejivá vzpomínka na Madrid

Hřejivá vzpomínka na Madrid

Je to sice už pár dní, co ve farním klubu proběhla prezentace knihy a filmu, jež zachycují Světový den mládeže v Madridu, ale proč si je nepřipomenout a trochu se přitom "neohřát"? Nejen vzpomínkou na horké Španělsko, ale především vědomím, že se tolik mladých českých lidí neváhalo vydat na pouť a že jejich výpovědi z této pouti nejsou fádní a povrchní... Celý článek ...

15.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Naše knihy poprvé uspěly

děkujeme čtenářům
Naše knihy poprvé uspěly

Děkujeme čtenářům, kteří podpořili naše knihy v anketě Katolického týdeníku.  Celý článek ...

11.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Den Bible

jak ho oslavit – 3 + 1 tip od paulínek
Den Bible

Na neděli 13. listopadu letos připadá Den Bible. Jeho cílem je podpořit biblický apoštolát. Paulínky se během listopadu biblickému tématu budou věnovat také. Dnes 3 + 1 tip pro vaše společenství a farnosti. Celý článek ...

10.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

33. neděle v mezidobí (A)
Liturgi@ on-life

První čtení 33. neděle v mezidobí (A) pozůstává z několika veršů vybraných z abecední básně na oslavu pracovité a dobré ženy. [...] Celá báseň ani jednou nezmíní Boží jméno (jedinou výjimkou je slovní spojení „žena, která ctí Hospodina“), a přece se vnímavý čtenář... VÍCE

09.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Katechetický kongres

paulínské ohlédnutí
Katechetický kongres

Ve dnech 26. – 29. 10. 2011 proběhl VIII. celostátní kongres katechetů. Katechetický kongres se konal v letošním roce na Velehradě a zúčastnilo se ho kolem 220 lidí. Kongres se v letošním roce věnoval tématu "Křesťanská iniciace". Účastníci měli možnost vyslechnout během kongresu celkem osm přednášek, týkajících se tématu. Do bloku večerních seminářů se zapojily i paulínky. Celý článek ...

08.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Rok svaté Anežky

z nabídky našeho knihkupectví
Rok svaté Anežky

Od narození sv. Anežky letos uplynulo 800 let. Co lze o jejím životě nalézt na pultech českých knihkupectví?


Celý článek ...

04.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Budeme na vás pamatovat

Budeme na vás pamatovat

Paulínky skrze svůj web nabízí možnost komunitní modlitby na vámi svěřené úmysly. Každá sestra bude na vás pamatovat při své každodenní adoraci a jednou za týden se při společných nešporách budeme modlit celá komunita speciálně na úmysly, které nám budou svěřeny. Celý článek ...

03.11.2011, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

32. neděle v mezidobí (A)
E-vangelium on-life

Podobenství o deseti pannách, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi, nás uvádí do rozpaků. Ježíš jindy důrazně vybízí silnější, bohatší a schopnější k nezištné pomoci slabým, chudým a znevýhodněným. [...] Jak je možné, že Ježíš nyní schvaluje počínání „prozíravých panen“, jež odmítnou pomoci svým (méně prozíravým) kolegyním...? VÍCE

02.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Smrt jako svatba s Bohem

z knihy Smrt není konec
Smrt jako svatba s Bohem

Šokuje vás název tohoto příspěvku?! Přinášíme křesťanský pohled na smrt, které se svět bojí a hlasitě se ji snaží vytěsnit. Celý článek ...

01.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Příběh neobyčejného přátelství

Dějiny duše jedné statečné ženy
Příběh neobyčejného přátelství

Další rezence na knihu z našeho nakladatelství na křesťansky zaměřeném portálu Theofil. 

Tentokrát se recenzentka začetla do Deníku přátelství. "Kniha se nedá hltat, je nutné o slovech přemýšlet, meditoval, přežvykovat. Má přes 600 stran a ačkoli není detektivkou, je příběhem velice napínavým. Příběh neobyčejného přátelství, dějiny duše jedné statečné ženy. Tuto knihu je dobré mít ve své knihovně, protože je možné se k ní neustále vracet." Celý článek ...

 
Nahoru