Titulní stránka

30.03.2011, kategorie: Titulní stránka

Rok křtu

aktualizováno
Rok křtu

Rok 2011 je v české církvi věnován křtu. Nastávající doba postní, která vyvrcholí obnovou křestního slibu o Velikonocích, je vhodným časem pro prohloubení jeho významu. Celý článek ...

29.03.2011, kategorie: Titulní stránka

Knižní tip pro maminky

Velikonoční příběh pro nejmenší
Knižní tip pro maminky

Kolikrát jsme v našem knihkupectví slyšeli maminky a babičky ptát se po nějaké knížce pro nejmenší děti, která by jim pomohla pochopit Velikonoce. Konečně jsme jednu takovou našli... vlastně čtyři. Celý článek ...

26.03.2011, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

3. neděle postní (A)
Liturgi@ on-life

Kniha Exodus není faktografický cestopis, který by v přísném chronologickém sledu přinášel přesný záznam všech historických událostí spojených s putováním vyvoleného národa do zaslíbené země. Víme, že cílem biblického textu není uspokojovat naši čtenářskou zvědavost a podrobně nás informovat o tom, k jakému rozuzlení dospěly různé komplikované situace v životě jednotlivců či celého národa. Navzdory tomu nás nejednou překvapí... VÍCE

23.03.2011, kategorie: Titulní stránka

Posvěcení mysli

Posvěcení mysli

V putování dobou postní se již pomalu blížíme k 3. neděli postní a možná, že se i někomu stalo, že zapomněl na ona slova vyřčená při udělování popelce „Čiňte pokání a věřte evangeliu!. Celý článek ...

17.03.2011, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

2. postní neděle (A)
Liturgi@ on-life

Zatímco starozákonní biblický úryvek v liturgii první postní neděle byl výjimečně „akční“ (viz napínavý rozhovor ženy s hadem pokušitelem, Gn 3,1-7), první čtení z druhé postní neděle je oproti němu trochu nuda. Ačkoli postavy v úryvku jsou dvě, mluví pouze jedna z nich. Hospodin řekl Abramovi: „Vyjdi ze své země...“ Druhá postava, Abram, pouze mlčí.Ženin dialog s hadem v čtení minulé neděle byl postaven na elegantní slovní argumentaci. Jak však máme definovat úryvek z dnešní neděle? Snad Hospodinův monolog?  VÍCE

16.03.2011, kategorie: Titulní stránka

Paulínky v Japonsku

Paulínky    v Japonsku

Dcery sv. Pavla jsou mezinárodní kongregací. A tak o to více prožíváme události, které se sice dějí daleko od České republiky a dokonce i daleko od Evropy. Pro nás tyto události mají svou tvář… tvář našich sester. Skrze jejich svědectví se nám dostává “zpravodajství”, které v médiích třeba ani nezazní. Celý článek ...

13.03.2011, kategorie: Titulní stránka

Konec knih v Čechách?

aktualizováno
Konec knih v Čechách?

Svaz českých knihkupců a nakladatelů stále pokračuje ve Výzvě na obranu knih. Paulínky se k ní připojily. Pokud i vám záleží na osudu české kultury, podepište, prosím, ještě tuto petici elektronicky. V článku doplněna aktuální tisková zpráva k vývoji situace.  Celý článek ...

08.03.2011, kategorie: Titulní stránka

Příběh Bakhity zaujal papeže i herce

Příběh Bakhity zaujal papeže i herce

V minulém čísle Katolického týdeníku vyšel pěkný článek o filmu Bakhita. Pokud se k vám č. 10 nedostalo, můžete si ho přečíst aspoň takto.  Celý článek ...

04.03.2011, kategorie: Titulní stránka

Požehnání pražského studia TV NOE

Požehnání pražského studia TV NOE

Ve čtvrtek 3. 3. jsme s velkou radostí (a obdivem ke všem zaměstancům a pomocníkům Telepace) byly přítomny na slavnostním otevření a požehnání pražského studia TV NOE. Celý článek ...

03.03.2011, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

9. neděle v mezidobí (A)
Liturgi@ on-life

Na základě Mojžíšova ustanovení přivázat si Hospodinovy příkazy jako znamení na svou ruku a jako značku mezi své oči si židovští muži ortodoxní tradice při modlitbě upevňují na čelo a na ruku tzv. tefilin – malé kožené schránky uchovávající úryvek z Tóry. Pokud však vezmeme v úvahu, že bibličtí (a zvláště starozákonní) autoři neuvažují v abstraktních pojmech, ale upřednostňují velmi konkrétní a plastické obrazy, aby prostřednictvím nich vyjádřili i velmi hluboké duchovní skutečnosti... VÍCE

 
Nahoru