Titulní stránka

31.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Kniha čtenářů 2011

anketa Katolického týdeníku
Kniha čtenářů 2011

Letos se opět zapojujeme do ankety Katolického týdeníku o Knihu čtenářů za rok 2011. Z našich titulů za uplynulý rok jsme vybraly celkem pět: Deník přátelství, Síla manželčiny modlitby, Nejraději měl úterky, Ježíš uzdravuje tvé srdceMocnějsí než zlo.
Podpoříte svým hlasem i některou z těchto knih? Děkujeme! Anketa probíhá do 4. 11.! Celý článek ...

27.10.2011 11:00, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

E-vangelium on-life

Dvacátá třetí kapitola Matoušova evangelia, která obsahuje Ježíšovo varování před postoji učitelů Zákona a farizeů a výhrůžné „běda“ na jejich adresu, patří snad mezi nejtěžší evangelní texty. Náročnost této kapitoly ale netkví v těžce srozumitelných podobenstvích, nebo v popisu situací, jejichž pochopení by vyžadovalo důkladné znalosti biblických reálií... VÍCE

27.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Blažená věčnost a nebo zatracení?

úryvek z knihy Mocnější než zlo
Blažená věčnost a nebo zatracení?

Blíží se dny, kdy si křesťané připomínají blaženou věčnost a kdy naopak mnozí nabízejí vstupenku do zatracení. Tento úryvek z knihy Mocnější než zlo od G. Amortha stojí za přečtení. Celý článek ...

26.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Sobota 29.10.

Dovolujeme si upozornit, že v sobotu 29. října bude naše knihkupectví zavřeno. Děkujeme za pochopení.

26.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Nové záložky

Nové záložky

Z tiskárny nám právě dorazily nové záložky. Najdete je na liště "Aktualizováno", mezi Novinkami a nebo také v tomto články s linky na každou z nich. Celý článek ...

25.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Příprava na Slavnost Ježíše Mistra

rozhovor + tip na modlitbu
Příprava na Slavnost Ježíše Mistra

I letos se připravujeme na jednu z našich hlavních kongregačních slavností. Základní informace o jejím smyslu jsme přinesly vloni. Tentokrát jako plod úcty k Ježíši Mistru, která se stává stylem života, přinášíme rozhovor s jednou z našich sester. Pro ni jistě platí závěrečné tři prosby z Modlitby k Ježíši Mistru: Ježíši Pravdo, dej, ať jsem světlem světa; Ježíši Cesto, dej, ať jsem pro druhé příkladem; Ježíši Živote, dej, ať moje přítomnost všude přináší milost a útěchu. Celý článek ...

24.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Recenze na knihu

Recenze na knihu

Ty nejhlubší věci bývají skryty zraku a zájmu světa podobně jako křišťálová studánka v hloubi neprostupného lesa ve známé básni J.V. Sládka „Lesní studánka". Tak je tomu v českém prostředí i s osobou a dílem švýcarské mystičky Adrienne von Speyr (1902‑1967), duchovně i životně spřízněné s význačným, taktéž švýcarským teologem Hansem Urs von Balthasarem (1905‑1988). Zde je recenze na její knihu U Boha a u lidí... Celý článek ...

24.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Madrid 2011

slovem i obrazem
Madrid 2011

V úterý 25. října 2011 od 19.30 hodin se koná prezentace knihy „Pevně se držte víry“ a DVD „Zapusťme kořeny“. Kniha i film zachycují průběh a atmosféru XXVI. světového dne mládeže v Madridu, který proběhl v srpnu tohoto roku. Celý článek ...

21.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Svědectví o víře a Boží dobrotě

na misiích v Abidžanu (2. díl)
Svědectví o víře a Boží dobrotě

Pokračujeme 2. částí dopisu našich sester z Pobřeží slonoviny. Tentokrát i o čtyřech zázracích a o jejich velké touze šířit Boží slovo o usmíření a pokoji po celé zemi. Celý článek ...

19.10.2011, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

30. neděle v mezidobí (A)
E-vangelium on-life

Již několik po sobě následujících neděl jsme svědky napjatých rozhovorů mezi Ježíšem a představiteli elity židovského národa – velekněžími, staršími lidu, farizeji, znalci Zákona a saduceji. Evangelium 30. neděle je předposledním dílem tohoto „seriálu“. Začal podobenstvími o láskyplné péči a trpělivosti Boha, který toužebně (ale marně) očekává svobodnou odpověď člověka (viz podobenství o dvou synech a o vinici se zlými vinaři). Pokračování... VÍCE

17.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Tip na pořad TV NOE

Tip na pořad TV NOE

Režisér pořadu Na koberečku zve na 112. vydání tohoto pořadu, ve kterém přestaví knihu Deník přátelství věnovanou korespondenci lékařky Wandy Poltawské s Karolem Wojtylou a to v souvislosti s připravovaným dokumentárním filmem Duška o Wandě Poltawské.  Celý článek ...

14.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás

zapojujeme se do misií
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás

V neděli 23. října se koná světový den modliteb za misie. Po celý říjnový měsíc v našem knihkupectví probíhá akce na podporu Papežských misijních děl.  Celý článek ...

14.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Biblické putování

Správné odpovědi
Biblické putování

Přinášíme správné odpovědi na naše prázdninové biblické putování. Odhalujeme tři "chytáky" na soutěžící a přiznáváme, že jsme také byly nachytány na jednom omylu :-) Celý článek ...

13.10.2011, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

29. neděle v mezidobí (A)
E-vangelium on-life

Jestliže nedělní liturgie předkládá úryvek s chválou na perského krále Kýra, jenž vyvolenému národu umožnil návrat z babylonského zajetí, určitě to není proto, abychom ještě i dnes s obdivem upírali zasněný pohled na historickou postavu, jejíž sláva vyhasla již před víc než 25 stoletími... VÍCE

11.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Ikonka na e-neděli

Pošli to dál
Ikonka na e-neděli

Odebíráte naši e-neděli a jste s ní spokojeni? Proč o této službě nedat vědět dalším i skrze vaše webové stránky? Nově jsme připravily ikonku, kterou pak stačí propojit s linkem na kompletní přehled všech e-nedělí za více než 4 roky. Celý článek ...

10.10.2011, kategorie: Titulní stránka

2x audio

k výročí volby Jana Pavla II. papežem
2x audio

16. října si připomeneme začátek pontifikátu bl. Jana Pavla II. (16. 10. 1978 - 2. 4. 2005). Naposledy jsme se s jeho osobou "setkali" při Večeru Jana Pavla II. několik dní před blahořečením v souvislosti s uvedením knihy Wandy Póltawské Deník přátelství...  Celý článek ...

07.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Biblické putování

výsledky

Biblické putování bylo rozšířeno i na celé září, protože někteří z vás o to požádali. V tuto chvíli jsme uzavřeli příjem odpovědí. Někdo si již vyzvedl i svou knižní cenu. A protože bylo vidět, jak si "poutníci" dali záležet při pátrání; těm, kteří se spletli jen malinko, dáváme ještě týden šanci k malé opravě (každý dostane email s čísly otázek k opravě). Správné odpovědi budou zveřejněny 14. 10.

06.10.2011, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

28. neděle v mezidobí (A)
E-vangelium on-life

Příslib o výtečných hodech, které Hospodin zástupů vystrojí všem národům je součástí takzvané velké izaiášovské apokalypsy (Iz 24 – 27). Ačkoli se v souvislosti se slovem apokalypsa v běžném povědomí vybaví především děsivé a těžce pochopitelné symboly, biblická apokalyptika nepředstavuje starověký ekvivalent současné sci-fi literatury ani thrilleru. Smyslem biblických... VÍCE

05.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Na misiích v Abidžanu

svědectví o víře a Boží dobrotě
Na misiích v Abidžanu

Začátkem června jsme zveřejnily informace od paulínek z Pobřeží slonoviny po té, co se rozhodly zůstat s místním obyvatelstvem během občanské války. Je tu už rok, co tyto nepokoje vypukly. Setkání s jednou z misionářek v Římě a její rozhodnutí odletět zase zpátky ke "svým" nás inspirovalo, abychom zveřejnily dopis, který tenkrát poslaly Paulínské rodině. Celý článek ...

04.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Děkujeme

Děkujeme

Dnes je to přesně 5 let, co nám bratři františkáni nabídli prostor u Panny Marie Sněžné, abychom zde mohly (po dalších 2,5 letech zařizování) otevřít nové knihkupectví. Děkujeme Pánu i menším bratřím sv. Františka!

 
Nahoru