Titulní stránka

30.09.2010, kategorie: Titulní stránka

První neděle v říjnu

Jak už je zvykem, první neděli v měsíci máme otevřeno pro ty, kdo se v týdnu do centra města nedostanou. Mezi 10. a 13. hodinou se na vás těšíme.

25.09.2010, kategorie: Titulní stránka

Mám všechno

Mám všechno

Nová blahoslavená Chiara Luce.

V češtině existuje kniha o jejím životě  Mám všechno - 18 let blahoslavené Chiary Badano. Celý článek ...

24.09.2010, kategorie: Titulní stránka

Jak číst a modlit se s Písmem

Jak číst a modlit se s Písmem

Nabízíme návštěvu vaší farnosti či společenství s povídáním o Písmu a s biblickou adorací. Celý článek ...

23.09.2010, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

26. neděle v mezidobí C
Liturgi@ on-life

Izraelský národ si v Amosově době rád přisuzoval označení „dům Josefův“ (viz Am 5,6). Hrdě se hlásil k svému praotci, který to v Egyptě dotáhl až na správce faraónova majetku. Lidé však už zapomněli na to, že Josefa do egyptského otroctví prodali právě jeho vlastní bratři. Titul „dům Josefův“ by je totiž měl zavazovat především k péči o ty, kdo trpí nouzi (srov. Gen 41,46-49.53-57), oni však... VÍCE Celý článek ...

22.09.2010, kategorie: Titulní stránka

Padre Pio

ukázka z filmu
Padre Pio

Přidali jsme na web ukázku z filmu Mezi nebem a zemí. Zde

15.09.2010, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

25. neděle v mezidobí (C)
Liturgi@ on-life

Amos je považován za nejstaršího z tzv. „píšících“ proroků. Jeho prorocká aktivita spadá do období kolem roku 760 př. Kr., tedy ještě několik desetiletí před pádem Samaří a odvlečením obyvatelstva do asyrského zajetí (722 př. Kr.). Od proroka Amose nás tedy dělí víc než 27 století! Opravdu je vidět, že jsme ve srovnání s jeho dobou podstatně napřed. O nás už dávno neplatí... VÍCE

10.09.2010, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

24. neděle v mezidobí C
Liturgi@ on-life

Kdo vyvedl Izraelity z egyptské země? Čí je lid, o němž mluví Hospodin s Mojžíšem? Hospodin říká Mojžíšovi: „Tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, přivodil si zkázu.“ Mojžíš však říká Hospodinu: „Proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl z egyptské země?“ Komu tedy patří tento lid tvrdé šíje? Co je to za lid? Je to lid Hospodinův, nebo Mojžíšův? Nebo ho snad už nechce ani Hospodin, ani Mojžíš? ... VÍCE

08.09.2010, kategorie: Titulní stránka

Biblický impulz

doporučujeme...
Biblický impulz

Naši přátelé již delší čas pracují na projektu, který od října bude probíhat po všech místech, kde se do něho vysokoškoláci zapojí...
Paulínky se zapojují také! Celý článek ...

 
Nahoru