Titulní stránka

30.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

Slavnost Matky Boží Panny Marie
Liturgi@ on-life

Když apoštol Pavel psal slova o Božím Synu narozeném v plnosti času, nešlo mu o to, aby novými slovy a hlavně stručně převyprávěl starý známý vánoční příběh ospalým posluchačům, kteří se po probděné (či prohýřené) noci marně snaží soustředit . První čtení z liturgie prvního dne v občanském roce je úryvkem z poněkud ostrého dopisu... VÍCE

28.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Objednávky a otevírací doba

Objednávky a otevírací doba

Vážení zákazníci, objednávky učiněné v následujícím týdnu budou odeslány až v novém roce. Děkujeme za pochopení.

Ve dnech 27. 12. - 30. 12. bude otevřeno 9 - 17h.
Od nového roku opět normálně.

V neděli 2. ledna (byť je první neděle v měsíci) máme zavřeno.

 

25.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

Svátek Sv. Rodiny
Liturgi@ on-life

Kniha Sirachovcova je původně adresována zbožným Židům, aby obstáli a zachovali si víru v období nadvlády Seleukovců, kteří v Palestině prosazovali helénskou kulturu (2. stol. př. Kr.). Pokud nemají tyto mudroslovné výroky zůstat pro nás pouze starobylými – byť dobře míněnými, ale málo přitažlivými radami... VÍCE

23.12.2010 21:45, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

Slavnost Narození Páně
Liturgi@ on-life

Kdo je lid, který chodí ve tmě? Kdo jsou obyvatelé temné země? Komu prorok Izaiáš adresuje příslib o zlomení těžkého jha a bodce otrokáře? Za Achazova panování (r. 732 př. Kr) se Judské království stalo vazalem Asyrské říše (srov. 1. čtení 4. adventní neděle). Je možné, že prorok se obrací... VÍCE

19.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Mystický advent

(2. díl)
Mystický advent

Druhé zamyšlení do posledních dnů příprav na Slavnost Narození Páně vybrané z promluv našeho zakladatele bl. Jakuba Alberiona. Celý článek ...

17.12.2010 10:50, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

4. neděle adventní (A)
Liturgi@ on-life

Na judského krále Achaze se chystá zaútočit efraimský (resp. izraelský) král Pekach a aramejský (damašský) král Rezin (viz Iz 7,1-2). Prostřednictvím proroka Izaiáše ho Bůh ujišťuje o své pomoci a o záchraně (viz Iz 7,3-9). Achaz však tento příslib odmítá a trvá na svých plánech – na spojenectví s Asyrským králem. Do této situace se opět ozývá Izaiáš s Božím poselstvím a nabízí Achazovi znamení. Achaz však... VÍCE

17.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Katalog zima – jaro 2011

Katalog zima – jaro 2011

Ještě dříve než dostaneme z tiskárny Katalog zima – jaro 2011, který si budete moci vzít v našem knihkupectví nebo si něj napsat, už nyní si ho můžete virtuálně prolistovat na našem webu. Celý článek ...

16.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Mystický advent

z meditací bl. Jakuba Alberiona
Mystický advent

Od 17. prosince vstupujeme do nejbližší přípravy na Slavnost Narození Páně. Liturgie těchto dnů nabízí tzv. O-antifony. Jimi je inspirován i vložený klip.
Připojujeme i adventní meditaci našeho zakladatele s názvem "Mystický advent" s jeho návrhem vánoční novény (její modlitba začala 16.12.). Celý článek ...

14.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Jako Pavel

číslo 8
Jako Pavel

Připravily jsme nový katalog naší produkce. V jeho rámci již po osmé vychází i bulletin Jako Pavel s informacemi o životě a aktivitách paulínek v České republice určený pro paulínské spolupracovníky a přátele.

  Celý článek ...

09.12.2010 18:05, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

3. neděle adventní „GAUDETE“ (A)
Liturgi@ on-life

Prostřednictvím vize o radosti vyprahlé stepi, o jásající a kvetoucí poušti a o návratu vykoupených na Sión pravděpodobně neznámý prorok ze 6. století př. Kr. příslibem brzkého vysvobození utěšuje lid v babylónském zajetí. Nicméně... VÍCE

08.12.2010, kategorie: Titulní stránka

"Narozeniny"

pražské komunity Dcer sv. Pavla
"Narozeniny"

Dnes si pražská komunita Dcer sv. Pavla připomíná své "narozeniny" a děkuje za všechno Boží požehnání a pomoc mnoha dobrých lidí. Celý článek ...

07.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Tip na knihu ke středeční slavnosti

Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Tip na knihu ke středeční slavnosti

Tradice říká, že Panna Maria vyprávěla evangelistu Lukášovi o tajemných událostech, které doprovázely Ježíšovo narození i dospělost... Rozkliknutím knihy v on-line knihkupectví se můžete začíst do první kapitoly "Zvěstování", které je tématem evangelijního úryvku, nad kterým v tento den rozjímáme. Celý článek ...

03.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

2. adventní neděle (A)
Liturgi@ on-life

Prorok Izaiáš působí v Jižním království v období nejen náboženské, ale i politické krize. Vyvolený národ si žije podle svého a o Boží ustanovení nejeví zájem (viz Iz 1 – 2). Morálka těch, kteří národu vládnou a mají ho vést, také za moc nestojí (viz např. Iz 3,12-13). S Bohem se v běžném životě nepočítá. Aby toho nebylo málo... VÍCE

03.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Nový liturgický rok

Nový liturgický rok

Adventem začal nový liturgický rok (cyklus A), kterým nás provede apoštol Matouš a jeho evangelium. Celý článek ...

01.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Poslední prosincové novinky

z paulínského nakladatelství
Poslední prosincové novinky

Téměř všechny tituly, které jsme vám chtěly nabídnout... Záložky se skutky milosrdenství a přání ke svátostem. Celý článek ...

 
Nahoru