Titulní stránka

29.10.2010, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

31. neděle v mezidobí C
E-vangelium on-life

Podle Lukášova evangelia Ježíš třikrát předpovídá svým učedníkům, že musí trpět a zemřít (viz Lk 9,22; 8,44; 18,31-34). Jeho slova se však na straně učedníků pokaždé setkávají pouze s nepochopením. Poslední z těchto předpovědí evangelista zařazuje těsně před Ježíšův vstup do města Jericha, kde se odehrává setkání se Zacheem. A právě zde máme spolu s ostatními Ježíšovými následovníky výjimečnou příležitost ještě jednou si ujasnit obsah slov: „Syn člověka musí…“ VÍCE

26.10.2010, kategorie: Titulní stránka

28. 10. zavřeno, v sobotu 30. 10. otevřeno

Oznamujeme, že na státní svátek budeme mít zavřeno, ale v sobotu bude otevřeno jako vždy (9 - 14h). Těšíme se na vás!

22.10.2010, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

30. neděle v mezidobí C
E-vangelium on-life

Minulou neděli jsme naslouchali „podobenství o tom, že je třeba stále se modlit a neochabovat“ (viz Lk 18,1). Samotný příběh však nemluvil o modlitbě. V podobenství dnešní neděle naopak vystupují dva lidé, kteří šli do chrámu, aby se modlili. Oba se obracejí na Boha, dozvídáme se, jak se modlí, a Ježíš vysvětluje, čí modlitba byla přijata. Zkrátka, celý příběh se odvíjí kolem modlitby. Při pozorném naslouchání nám však neunikne, že... VÍCE

15.10.2010, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

29. v neděle v mezidobí C
E-vangelium on-life

Pokud se nám nedaří stále se modlit a neochabovat, jak nás k tomu vybízí Ježíš, možná stojí za úvahu, jakým způsobem čteme podobenství o soudci a prosící vdově. Obvykle přistupujeme k Ježíšovým podobenstvím tak, že hned najdeme nápadnou podobnost mezi sebou a některou z postav příběhu. S touto osobou se poměrně snadno ztotožníme a závěr, k němuž nás podobenství vede, následně aplikujeme na sebe... VÍCE

07.10.2010 19:46, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

28. neděle v mezidobí C
E-vangelium on-life

Nebylo by spravedlivé jen tak lehkovážně obviňovat devět uzdravených malomocných z nevděčnosti. Pokud se tedy malomocní opravdu šli ukázat kněžím, což bylo nezbytné k jejich opětovnému začlenění do společnosti, znamená to, že přinesli i předepsanou oběť, čímž bezpochyby vyjádřili Bohu svou vděčnost. Určitě tedy poděkovali Bohu i oni a vzdali mu chválu. Proč nám je tedy dán za vzor právě tento jeden Samaritán? Snad proto, že...  VÍCE

01.10.2010, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

27. neděle v mezidobí C
E-vangelium on-life

Kam směřuje Ježíšova odpověď na prosbu apoštolů o více víry? Zdá se, že místo posílení víry v nás spíš vzbuzuje vědomí nepřekonatelné a bezvýchodné nedostatečnosti. Vždyť komu se kdy podařilo dosáhnout, aby se nějaká moruše vyrvala i s kořeny a přesadila do moře? Existuje vůbec někdo... VÍCE

01.10.2010, kategorie: Titulní stránka

Patronka misionářů

Příběh o sv. Terezičce v netradiční podobě
Patronka misionářů

1. 10.  slaví církev památku sv. Terezie z Lisieux, jedné z nejvýraznějších ženských postav křesťanské tradice a patronky katolických misií. Paulínky pro měsíc říjen mají jednu nabídku... Celý článek ...

 
Nahoru