Titulní stránka

16.08.2019, kategorie: Titulní stránka

Boží plán je neprobádatelný

Mé představy se zcela rozplynuly
Boží plán je neprobádatelný

Svědectví sestry Terezy z Japonska o její cestě do kongregace Dcer sv. Pavla.  Celý článek ...

15.08.2019, kategorie: Titulní stránka

20. neděle v mezidobí (cyklus C)

Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja
20. neděle v mezidobí (cyklus C)

Žijeme ve světě globalizace a nejrůznějších pokusů spojit všechny národy, kultury i náboženství ke vzájemné spolupráci. Ve světě však existuje tolik zájmů politiků a byznysmenů, že se to zdá být téměř nemožné. Celý článek ...

08.08.2019, kategorie: Titulní stránka

19. neděle v mezidobí (cyklus C)

Aleluja. Bděte a buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Aleluja
19. neděle v mezidobí (cyklus C)

Kristus vyzývá své posluchače, aby prodali, co mají, a rozdali chudým. Nikoli však proto, aby se z nich stali poustevníci, ale proto, aby pak snadněji hledali nebeský poklad. Celý článek ...

06.08.2019, kategorie: Titulní stránka

Pouhé dvě minuty denně strávené nad evangeliem promění váš život – říká papež František

Pouhé dvě minuty denně strávené nad evangeliem  promění váš život – říká papež František

I krátké zastavení s Písmem svatým má podle papeže Františka nesmírnou hodnotu. Celý článek ...

01.08.2019, kategorie: Titulní stránka

18. neděle v mezidobí (cyklus C)

Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Aleluja
18. neděle v mezidobí (cyklus C)

Sám Ježíš ve vlastním životě vyznával a žil, že nejen chlebem je živ člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Své přežití si nezajistíme tím, co vlastníme, ani tím, co ovládáme.  Celý článek ...

 
Myšlenka na den: Když jsou trhány zuby, dává se injekce, aby to nebolelo. Potřebovali bychom injekci Mariina ducha. (bl. Jakub Alberione)
Nahoru