Titulní stránka

Měsíc: leden únor březen duben
25.04.2018, kategorie: Titulní stránka

Krátce zaznělo na Proglasu

O SV. BAKHITĚ
Krátce zaznělo na Proglasu

Zatímco připravujeme fotogalerii a další materiály z úterní prezentace knihy o africké světici s názvem Josefína Bakhita, nabízíme vám alespoň stručný medailonek o této výjimečné ženě. Pro Radio Proglas jej připravil jeden z účastníků diskuse, ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. Celý článek ...

23.04.2018, kategorie: Titulní stránka

E-neděle JINAK

E-neděle JINAK

Milí odběratelé a čtenáři e-nedělí, možná jste si v minulém týdnu všimli změny. Doposud, už od roku 2007, připravovala e-neděle jedna ze sester pražské komunity. Již třetím rokem ale studuje v Římě, a proto v nových zamyšleních v současné době nepokračuje. Původně jsme měly v úmyslu tuto službu zcela ukončit... Celý článek ...

20.04.2018, kategorie: Titulní stránka

4. neděle velikonoční (B)

Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.
4. neděle velikonoční (B)

Ve svém životě toužíme po svobodě, originalitě a jasném odlišení se od ostatních lidí. Snad nejhorší označení, kterého se nám může dostat je, že jsme jen stádo ovládaných, ovladatelných a tupých ovcí. – Nemá však člověk, já, tuto ovcovitost v sobě hluboce zakódovánu? Není někde v nás samých ukryta potřeba být vedenou ovcí a mít svého pastýře, za kterým bych mohl jít?  Celý článek ...

19.04.2018, kategorie: Titulní stránka

Africký květ (2)

Africký květ (2)

Na večeru inspirovaném životem sv. Josefíny Bakhity (více o tom bylo napsáno v pondělním článku) vystoupí také následující tři hosté.  Celý článek ...

18.04.2018, kategorie: Titulní stránka

Další tři pohledy na sv. Bakhitu

Zatrženo z knihy
Další tři pohledy na sv. Bakhitu

Stále ještě v rámci přípravy na večer s názvem Africký květ, vybíráme několik úryvků z nedávno vydané knihy Josefína Bakhita: z otrokyně světicí. Tentokrát ji představíme prostřednictvím slov papeže Benedikta XVI., dále uvedeme její svědectví o odpuštění a na závěr – možná nečekaně – přidáme i dva úsměvné příběhy z jejího života. Celý článek ...

16.04.2018, kategorie: Titulní stránka

Týden modliteb za duchovní povolání

Tři modlitby
Týden modliteb za duchovní povolání

Od 16. do 22. 4. 2018 zve církev všechny své členy k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání, která každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, jež se nazývá nedělí Dobrého pastýře (podle liturgického čtení z Janova evangelia o dobrém pastýři). Z pokladnice modliteb Paulínské rodiny vám nabízíme následující tři modlitby...

  Celý článek ...

13.04.2018, kategorie: Titulní stránka

3. neděle velikonoční (B)

3. neděle velikonoční (B)

I my jsme schopni svorně vyznávat víru v zmrtvýchvstalého Krista, či dokonce obdivuhodně citovat všechno, co je o něm psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech a vzápětí zpanikařit, když se nečekaně v našem životě Ježíš objeví takovým způsobem, jak jsme si to nepředstavovali. Až potud je tedy naše situace a situace těch z evangelia velmi podobná. Dost výrazný rozdíl mezi nimi a námi však nastává, když Ježíš vybízí své učedníky, aby se ho dotkli... Celý článek ...

09.04.2018, kategorie: Titulní stránka

Chci podpořit Paulínky

DĚKUJEME
Chci podpořit Paulínky

V našem e-shopu lze od nynějška k platbě za Váš nákup připočíst libovolnou částku (nepřesahující 999 Kč), kterou chcete přispět na chod našeho nakladatelství... Celý článek ...

06.04.2018, kategorie: Titulní stránka

2. neděle velikonoční (B)

2. neděle velikonoční (B)

V evangeliu slyšíme, že Ježíš „dechne“ na apoštoly svého Ducha a dá jim pověření (a zodpovědnost!) odpouštět hříchy. Samozřejmě, žádný problém. Vždyť to je přece jasné už malým dětem v náboženství, že apoštolové, resp. v našem případě jejich nástupci a jimi ustanovení „presbyteroi“ (starší, tj. kněží), jsou zmrtvýchvstalým Kristem pověřeni odpouštěním hříchů. Když se však právě v tomto světle podíváme na úryvek ze Skutků apoštolů, můžeme zjistit, že ta záležitost se společenstvím, které má jedno srdce a jednu duši a všechno společné, přece jen není až tak pasé. Celý článek ...

Měsíc: leden únor březen duben
 
Nahoru