02.12.2021, kategorie: Titulní stránka

Tip pro čas modlitby

Tip pro čas modlitby
na závěr Roku sv. Josefa

Hledáte, jak obohatit vaši modlitbu? Nabízíme vám inspiraci v podobě pěti růžencových tajemství s evangelními obrazy ze života sv. Josefa. Vybraly je naše sestry z americké provincie. Na závěr přidáváme modlitbu převzatou z Paulínského modlitebníku a myšlenku bl. Jakuba Alberioneho, zakladatele Paulínské rodiny, jíž jsou Dcery sv. Pavla součástí. 

*** 

Ve chvíli ticha se ztište i vnitřně. Uvědomte si Boží přítomnost. Svými slovy poproste Ducha Svatého o jeho pomoc při této modlitbě.

Vyjmenujte úmysly, které do této modlitby přinášíte. Povězte Marii a sv. Josefovi o lidech a situacích, které vám Bůh nyní položil na srdce. Požádejte je, aby se s vámi za tyto potřeby modlili.

Modlete se růženec jako obvykle, ale místo tradičních tajemství rozjímejte o pěti tajemstvích týkajících se Josefova života a jeho poslání. Při modlitbě rozjímejte o jeho ctnostech. Inspirováni životem sv. Josefa se ptejte Boha, jak tohoto světce můžete napodobit ve svém vlastním životě.

1. tajemství: Josefovo zasnoubení s Marií (Mt 1,18)

2. tajemství: Zvěstování Josefovi (Mt 1,19-21)

3. tajemství: Narození a dání jména Ježíšovi (Mt 1,22-25)

4. tajemství: Útěk do Egypta (Mt 2,13-15)

5. tajemství: Nenápadný život v Nazaretu (Lk 2,51-52)

Modlitba na závěr:  Svatý Josefe, ochránce všeobecné církve, shlédni laskavě na papeže, biskupy, kněze, zasvěcené osoby a na všechny křesťany; oroduj za jejich posvěcení. Církev je plodem krve Ježíše, tobě svěřeného Syna Božího. Svěřujeme ti své prosby za svobodné působení církve a za její služby světu podle Ježíšova příkladu. Chraň ji před závažnými omyly a chybami a před útoky pekelných sil, tak jako jsi kdysi zachránil Ježíšův ohrožený život z rukou Heroda.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

Myšlenka od našeho zakladatele bl. Jakuba Alberiona o růženci
Modlitba růžence je snadná, účinná, vhodná pro každou dobu, každé místo a každého člověka. Vyprošujte si milost, abyste se uměli dobře modlit růženec, abyste uměli dobře rozjímat o tajemstvích a byli obdarováni milostí z každého z nich (Per un rinnovamento spirituale, 1950, s. 61).

***

Uvítali byste vícero takových inspirací?
Napište nám na andrea@paulinky.cz 

 

 

 

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies