07.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Tip na knihu ke středeční slavnosti

Tip na knihu ke středeční slavnosti
Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Tradice říká, že Panna Maria vyprávěla evangelistu Lukášovi o tajemných událostech, které doprovázely Ježíšovo narození i dospělost.
Mons. Angelo Comastri, generální vikář Svatého otce pro stát Vatikán, si oblékl Lukášův šat a začal naslouchat Mariiným „autentickým“ vzpomínkám, jež strhujícím způsobem líčí její život pozemský i život na nebesích, samozřejmě neodmyslitelně spjatý se životem Ježíše. Z jejích vět cítíme pokoru, hlubokou víru, odevzdanost, trpělivost, ale také se s ní chvějeme radostí, údivem, očekáváním či obavami o dny příští jejího syna. I když vlastní příběh známe, je Mariino vyprávění, prolínající se přirozeně s biblickými citacemi, pro čtenáře napínavé a přitažlivé zároveň svou prostotou i monumentálností.

Rozkliknutím knihy v on-line knihkupectví se můžete začíst do první kapitoly "Zvěstování", které je tématem evangelijního úryvku, nad kterým v tento den rozjímáme.

 
 
Nahoru