05.08.2014, kategorie: Titulní stránka

Tip na Lotra

Tip na Lotra

V jednom jezuitském kostele vychází měsíční zpravodaj. A v jeho letním čísle i malé upozornění na knihu, která zaujala...

Dialog, který se odehrál na kříži mezi Ježíšem a lotrem Dysmasem, inspiroval autora, francouzského kněze, k vylíčení Dysmasovy životní cesty, plné zklamání, zranění, vin a selhání, jež se proměnila v cestu odpuštění a naděje. Lotr po pravici může být vzýván se všemi svatými - on vstupuje do ráje v den, kdy končí svou pozemskou pouť. Latinská tradice ho nazývá latro, což znamená lupič, ničema. Východní tradice mu dala jméno Dysmas. V řečtině dysmé označuje západ slunce, vyhasnutí života. Tyto dva významy se dotýkají mezních situací jeho života. Spáchal těžký zločin, je odsouzen k smrti. Ovšem na konci svého života potkává světlo, jímž je Kristus, a vstupuje do věčného života. Tento zločinec dovolil, aby jej milost proměnila. Jak autor dodává, kniha nepředkládá historickou pravdu, ale osobní meditaci nad postavou z evangelia, která je obestřena tajemstvím.

Jana Laudátová

http://ignackostel.webnode.cz/zpravodaj/

 
 
Nahoru