08.10.2014, kategorie: Titulní stránka

Tip do vaší knihovny

Tip do vaší knihovny
Přečtěte si poznámku

Jezuité ve svém farním časopise doporučují a ještě navíc k tomu dodávají...

Pravdivý příběh amerického kněze-jezuity, syna polských imigrantů, který prožil 23 let v sovětských vězeních. Již od studií toužil zasvětit svůj kněžský život působení v Rusku. Jeho touha se naplnila, ale zcela jinak. Otec Walter prožil většinu života v Rusku, ale v pracovních táborech a vězeních. Návrat do USA mu byl umožněn v r. 1963, kdy ho Sovětský svaz nabídl výměnou za ruského agenta zadrženého v USA. Kniha není jen poutavým příběhem, ale především obdivuhodným svědectvím o neochvějné důvěře v Boha, a to i v nelidských podmínkách země ovládané totalitním režimem. Jde o pravdivý příběh, zapsaný na jedné z nejvýznam­něj­ších stránek současné jezuitské historie.

Jana Laudátová

Pozn. red.: O Waltru Ciszekovi (1904–1984) by se toho dalo říci mnoho. Zde poznamenejme jen to, že v mládí nic nenasvědčovalo tomu, že by se stal knězem a jezuitou. Byl tvrdohlavý (a se silnou vůlí), těžko zvladatelný, liboval si v potyčkách a chodil za školu. Zaujal ho životopis sv. Stanislava Kostky, polského šlechtického mladíka, který si „tvrdo­hla­vě“ přes odpor rodiny vyprosil a doslova „vyšlapal“ po dlouhé pouti přijetí do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v Římě, kde také nedlouho poté zemřel. Idea poslušnosti se ale mladému Waltrovi vůbec nelíbila. Nakonec, k nesmírnému překvapení všech, o vstup mezi jezuity požádal. Vyjadřuje se o tomto kroku lakonicky: „Rozhodl jsem se to udělat právě proto, že to bylo tak těžké.“ Zajisté inspirativní přístup k životu.Více zde: http://ignackostel.webnode.cz/zpravodaj/

 
 
Nahoru