25.09.2017, kategorie: Titulní stránka

Terezka

Terezka
O nové knize pro děti

Již k nám z tiskárny dorazila další novinka, a to knížka pro děti o životě svaté Terezie z Lisieux s názvem Terezka. Vznikla díky spolupráci autorky Zuzany Holasové, která již delší čas o postavě malé karmelitky přemýšlela, výtvarnice a karmelitánské terciářky Sonji Häusl-Vad a také několika katechetů a rodičů z okruhu našich spolupracovníků.

Jedna z katechetek, jejíž jméno se však z důvodu její skromnosti v tiráži neobjeví, stála u nápadu takovou knížku k letošnímu výročí 120 let od Terezčina narození pro nebe vydat. O knížce říká:

Knížka Terezka seznamuje ve svých příbězích malé čtenáře, holky i kluky, se životem svaté Terezie z Lisieux, především s její láskou k Ježíši. Otázky a drobné úkoly za jednotlivými kapitolami vybízí ke společnému sdílení a hlubšímu zamyšlení při katechezi, ve skupině dětí nebo v rodině. Děti jsou hlouběji vtaženy do tématu a učí se vzájemné empatii, porozumění jeden druhému a lásce ke všem lidem bez rozdílu. Postupně objevují řadu podobností ve svém každodenním životě, ve svých starostech, trampotách a obavách nejen doma, ale i ve škole a mezi kamarády. Podobné zkušenosti a prožitky pomáhají citlivě formovat správné postoje dnešních dětí a krůček po krůčku je učí milovat Pána Ježíše podobně jako Terezka.

Za redakci jen dodáváme, že nás taková spolupráce těší a že malým čtenářům přejeme, aby jim četba a zamýšlení se nad nabídnutými podněty-úkoly sloužily jako další z možností, jak lépe poznat Boží lásku, která počítá se všemi!

 

 
 
 
Nahoru