30.05.2011, kategorie: Titulní stránka

Teologie těla – povolání k lásce

Teologie těla – povolání k lásce

Spuštěn nový web Teologie těla – povolání k lásce

Pod záštitou sester paulínek bude 30. května o svátku sv. Zdislavy oficiálně spuštěna nová webová stránka: Teologie těla – povolání k lásce.

Klade si za cíl podtrhnout přínos bl. Jana Pavla II., papeže života a rodiny, k pochopení povolání každého člověka k lásce. I když se stránka věnuje především manželství a rodině, chce zároveň ukázat na vzájemnou propojenost všech povolání v církvi, jejich komplementaritu, krásu a působivost. Zabývá se proto klíčovými tématy, která mají vztah k lidskému tělu a jeho schopnosti vyjadřovat lásku: od zasnoubení přes spiritualitu manželství, odpovědné rodičovství, sexuální čistotu až např. po kněžské svěcení žen a teologii kněžství a zasvěceného života.

Stránky připravil Karel Skočovský (jeden z iniciátorů vydání a překladatel knih o telogii těla) ve spolupráci s Janou Prudkou a nakladatelstvím Paulínky.

Na stránce též postupně vzniká soubor dokumentů církve o manželství, sexualitě, kněžství a panenství určený pro hlubší studium.

Stránky budou spuštěny na svátek sv. Zdislavy, v pondělí 30. května. Letos se v květnu setkaly tři události týkající se rodiny: prvního května byl blahořečen Jan Pavel II., "papež rodiny a života", patnáctého května jsme si připomínali Mezinárodní den rodiny a na třicáteho května připadá svátek sv. Zdislavy, patronky rodin.

www.teologietela.paulinky.cz

Kdo by rád sdílel odkaz na tento web, použijte připravenou ikonku. Děkujeme

 

Doplňující zpráva z Tiskového střediska ČBK: Institut Jana Pavla II. pro manželství a rodinu by se mohl v dohledné době dočkat pobočky v České republice. Nápad tamního bývalého studenta Mgr. Davida Macka a  velvyslance u Svatého stolce, JUDr. Pavla Vošalíka, se zalíbil hejtmanovi jihomoravského kraje, Michalu Haškovi.

Více zde.

 


 
 
 
Nahoru