03.06.2013, kategorie: Titulní stránka

Svítilnou mým nohám je tvé slovo

Svítilnou mým nohám je tvé slovo
Noc s apoštoly víry (2013)

Již podruhé se v ojedinělém sakrálním prostoru Plečnikova kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze 3 odehrála noc s kontinuální četbou z Písma svatého. Po loňské Noci žalmů patřil letošní poslední květnový večer a noc patnácti apoštolským listům sv. Pavla, sv. Petra, sv. Jakuba a Listu Židům. O jejich volbě rozhodl v církvi probíhající Rok víry. „Dlouho jsme zvažovali, jaké texty číst a rozjímat, a volba nakonec padla na ty novozákonní epištoly, ve kterých se o víře nejvíce píše. Každé Boží slovo je pro naši víru důležité, ale je možné najít místa, která se k víře explicitně vyjadřují,“ uvedl jeden z organizátorů P. Zdenek Wasserbauer.

Noc s apoštoly víry začala slavnostní intronizací evangeliáře. K účastníkům pak promluvil biskupský vikář pro pastoraci P. Michal Němeček, který se podělil o svou zkušenost s kontinuální četbou: „Před půl rokem jsem měl možnost strávit týden času pročítáním si Listu Židům. Připadal jsem si jako poutník, který za jedním z mnoha kopců, které míjel, spatřil najednou siluetu města, do kterého putuje. Klíčem k tomuto podivuhodnému zážitku nebyl jen dobrý komentář, ale především čtení v souvislostech. Čtení a naslouchání! Jak strhující je objevení vazeb mezi jednotlivými kapitolami listů a navíc v Novém zákoně tolik důležitých vazeb mezi jednotlivými listy. A právě tento zážitek skýtá Noc s apoštoly víry.“

Poté se již v devíti blocích četby vystřídalo na osmdesát čtenářů, jednotlivé bloky uzavírala varhanní improvizace v podání pedagoga HAMU Ondřeje Urbana. V hodinách po půlnoci se do četby zapojili i samotní organizátoři z farnosti. Během noci pomáhalo s organizací 17 především mladých lidí. Do přípravy občerstvení pro čtenáře a do výzdoby kostela se však zapojily i další ženy z farnosti.

Co je smyslem podobných projektů? Vytvořit prostor pro naslouchání Slovu Božímu po delší čas. Kontinuální četba také napomáhá odhalovat souvislosti, které často při liturgickém čtení chybí. Podpořit čtenáře k odvaze, aby se zapojili a učinili zkušenost s promeditováním svého úryvku. Všechny posluchače chceme pak „vystavit Boží síle“, která působí ve slovech zapsaných pod vlivem Ducha svatého. Letošní četba z Listů byla jakousi zátěžovou zkouškou, zda i tato část Nového zákona má onu „moc“.

„Listům sv. apoštola Pavla nerozumím a některé jeho názory mě trochu i iritují (...) když jsem poslouchala text takto kontextuálně a slova ke mně přicházela nahlas (...) jako by začala poodhalovat svůj smysl a žádat mě, abych jim ještě znovu a znovu naslouchala, a jen tak snad pochopím jejich současnost, abych je dokázala dál interpretovat a používat je a předávat do světa. Myslím si, že tento projekt dává příležitost k jinému stylu vnímání slov Písma. Člověk sám má již nastavené vzorce vnímání čtených textů, možná podmíněné svými životními zkušenostmi. A najednou jsou texty čteny s trochu jinými akcenty, než jak je vnímáme my sami. Tak jak posloucháme celý text, objevují se jiné obrazy, další souvislosti. Pro mě letošní čtení znamená vrátit se k pročtení Pavlových listů. Podívat se na ně jinak.“ – to jsou slova jedné ze čtenářek, paní Ireny D.

Ačkoliv za organizací stála římskokatolická farnost ve spolupráci s řeholnicemi z kongregace Dcer sv. Pavla, k projektu se připojili i členové dalších církví a sborů z blízkého okolí. Jim patřil zvláště čtvrtý blok četby, ale zapojovali se i v jiný čas. Např. překladatel Bible21 pan Alexandr Flek, M.Th., četl až kolem půlnoci. „Páteční noc byla zážitek: kombinace textu a nádherného prostoru je nezapomenutelná. Jeden kamarád se o tom dozvěděl ode mě a pak mi napsal, že i pro něj to byl jedinečný zážitek – slyšet Bibli v kostele – bez kázání, bez výkladu, jednu epištolu za druhou...“

Tento projekt je otevřen i pro tzv. nevěřící, kteří byli osloveni přáteli, pozvánkami v médiích anebo náhodně procházeli okolo kostela a přilákal je do noci osvětlený a otevřený kostel. Nikdo z těch, kdo vstoupili do kostela, meditativní četbu nenarušil, naopak se jí nechal oslovit a na nějaký čas zůstal vzadu v kostele poslouchat. Celkem naslouchalo Božímu slovu asi 240 posluchačů.

V půl třetí ráno se s posluchači a čtenáři za všechny apoštoly víry „rozloučil“ první papež apoštol Petr slovy: „Vy, milovaní, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti“ (srov. 2 Pt 3,17-18). Následovala modlitba díků za prožitý intenzivní večer v přítomnosti Pánova slova a modlitba za víru zúčastněných i za celou farnost a město. Poté všichni společně vyznali svou víru pronesením Kréda a vše prožité i následující události odevzdali do rukou Bohu v modlitbě otčenáše.

Pro Noc s apoštoly víry byla připravena webová stránka, která je stále funkční. Z ní jsou odkazy i na další sesterské projekty Bible24 a Noc žalmů.

http://nocsapostoly.webnode.cz/

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Noc s apoštoly víry
Noc s apoštoly víry

02.06.2013

Počet fotek ve fotogalerii: 16

Fotogalerie Zobrazit fotky Noc s apoštoly víry

 
 
Nahoru