31.05.2015, kategorie: Titulní stránka

Svědectví o obdržené milosti

Svědectví o obdržené milosti

Stále ještě čekáme na oficiálně uznaný zázrak… Tohle je svědectví o obdržené milosti z roku 2012, kterým vás (i sebe) chceme podpořit v důvěře v přímluvu Maestry Tekly.

Paní Anna

Chybělo už jen pár dní do Vánoc, pomalu se uzavíral rok, který byl pro naši rodinu velmi náročný. Manžel podstoupil operaci srdce, ale nikdo nečekal, že mu ta operace nějak zvláště pomůže. Byl na tom velmi špatně, ztrácel se nám před očima, skoro se nemohl pohybovat, každý den ho sužovala horečka. A do toho 21. prosince volají z nemocnice, že mají výsledky z tomografu a že objevili další problém – nádor lymfatických uzlin. Byla jsem na dně, chtěla bych být na manželově místě a trpět za něj. Snažila jsem se svůj smutek před manželem skrývat, aby netrpěl ještě více a aby to neodnesly i naše děti. Jedno dopoledne jsem „narazila“ na sestru Teklu. Jednalo se o její obrázek s větou, která mi znovu připomněla, že Bůh je Otec. A tak jsem se hned k němu obrátila v modlitbě jako nikdy předtím. Fyzicky jsem vnímala, jak mě sestra Tekla podpírá, že se modlí s námi a za nás. Byla jsem si jista, že nás Tekla vložila do Božích rukou, a pevně jsem věřila, že se můj muž uzdraví, vlastně že už se tak děje. Konečně jsem po tak dlouhé době opět vnímala klid. Obklopil mě jakýsi zvláštní pocit štěstí. Pověděla jsem o této změně v mém životě manželovi, včetně mého přesvědčení, že bude brzy zdráv. První reakce byla strohá: Zůstaň při zemi! Ale nakonec jsem ho přesvědčila, aby se i on modlil za své uzdravení. A on skutečně začal!

Náročné dny tím však neskončily, v následujících týdnech další nálezy potvrdily diagnózu. Nakonec musel být hospitalizován v nemocnici, jenže v určitém okamžiku se začal cítit lépe a výsledky začaly vycházet nepochopitelně – zázračně, jak říkali lékaři, a nádor zmizel.

Spolu s mým manželem víme, že v tomto nepochopitelném uzdravení byla milosrdná ruka Boží a že se tak stalo na přímluvu sestry Tekly. A tak naše přátelství s touto sestrou vzrůstalo. Jednalo se především o intimní zkušenost, která nás díky důvěrné modlitbě přivedla do Boží přítomnosti a k zakoušení Pánovy lásky.

Dodatek od pana Timotea: Není v mé moci vyjádřit plně překvapení – nečekanou radost, která mne zasáhla v nejčernějším okamžiku mé nemoci, kdy za mnou přišli lékaři, aby mi sdělili, že nádor zmizel a že neví, jak si to vysvětlit. Pochopil jsem, že to, co nás potkalo, bylo díky pomoci sestry Tekly skutečnou duchovní poutí skrze zkoušky a bolest, která nás však dovedla k zakoušení Božího milosrdenství.

++

Mějme odvahu žádat ct.Teklu Merlovou o její přímluvu. Až nám napíšete, modlete se spolu s námi. Třeba slovy této aktualizované verze modlitby… 

Modlitba za blahořečení ctihodné sestry Tekly Merlové
Nebeský Otče, děkujeme ti za obdivuhodné dary světla, milosti a ctnosti, které obdržela sestra Tekla Merlová, a za to, že byla vyvolena a učiněna moudrou duchovní matkou Dcer svatého Pavla. Na její přímluvu nám dopřej, abychom i my sdíleli její velkou lásku k Ježíši Mistru v eucharistii, k evangeliu, k církvi a k duším, které hledala a kterým sloužila hlásáním evangelia sdělovacími prostředky. Pane, je-li to v souladu s tvou vůlí, oslav tuto svou věrnou služebnici, ať ji pro příklad jejího svatého života můžeme uctívat jako svou nebeskou ochránkyni, a na její přímluvu nám dopřej, o co tě prosíme. Amen.

A máte-li zájem o zaslání modlitby s její fotografií pro svou potřebu nebo pro farnost, napište nám. Obrázky si lze vyzvednout též v knihkupectví.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies