26.07.2012, kategorie: Titulní stránka

Svatí rodiče misionářů

Svatí rodiče misionářů

V den památky rodičů Panny Marie, sv. Jáchyma a Anny, přinášíme reportáž o manželích Bernardini. Proces jejich blahořečení již probíhá. Co je na nich tak zvláštního a proč o nich informujeme na webu Dcer sv. Pavla?

Život služebníků Božích Sergia a Domeniky Bernardiniových. „Byli to zcela běžní lidé, dva křesťané, které Prozřetelnost spojila v manželství, v manželství, které ještě jako snoubenci chtěli založit na evangeliu. Tento křesťanský styl života stále žili s jednoduchostí a vírou. Toto nás jako děti nejvíc ovlivnilo," říká o svých rodičích jejich syn Mons. Germano.

Totéž, co zaznívá v rozhovoru s jejich synem, známe my paulínky od jejich dcer, které se všechny staly paulínkami. Rodiče, jak jsou důležití!

 

 

Přepis rozhovoru Ondřeje Mléčky:

„Od samého počátku postavili manželství jako křesťanský vztah. A mohu zaručit, že jej prožívali více než 52 let jako křesťané, v naprosté vzájemné úctě. Kolikrát nám, dětem, máma říkala: Vás otec je světec. Jeto světec. Žili samozřejmě s mnoha těžkostmi, například aby zajistili obživu, pracovali na poli, doma, měli velmi tvrdý život, ale vždy žili v duchu přizpůsobení se tomu, co chce Bůh. A já jsem přesvědčený, že především můj otec, nikdy neučinil žádné rozhodnutí – mohl dělat jakoukoliv práci – aniž by se ptal, jestli je to Boží vůle. O tom jsem přesvědčený.“
Rodiče Bernardiniovi měl deset dětí, osm z nich vstoupilo do řehole. Padre Germano hovoří také o velké pozornosti svého otce vůči svojí ženě: „Můj otec byl velmi vnímavý. Máma velmi trpěla, když dcery odešly na studia. Táta dcery doprovodil na kolej a zůstal s nimi tři dny, aby viděl, jak se zde zabydlují, jak žijí apod. Byl tam proto, aby o tom mohl povaprávět mámě. Potom vzal chleba, který jedli v této škole, a přinesl ho mámě, aby ji uklidnil, aby řekl: neboj se o ně, jsou na dobrém místě. Byl to bílý chleba, který běžné rodiny nemohly mít.“
Není možné na tomto místě připomenout celý život obou manželů, tomuto tématu budeme na Proglasu věnovat samostatný pořad. Roku 2008 skončila diecézní fáze procesu blahořečení manželů Bernardiniových, nyní proces přešel do Vatikánu.
Zakončím slovy otce Germana: „Stačí si přečíst věty, které táta nebo máma řekli nebo napsali. Například: Děkujme Bohu za těžkosti a pokušení. Neboť bez nich by nás přemohla pýcha. Neučený rolník napsal tak duchovně jemné věci! Celé duchovní dílo v těchto dvou duších není dílo člověka. Vedl je Duch svatý. A oni to niterně přijali, žili to.“

Článek se svolením převzat z webu Radia Proglas od Ondřeje Mléčky: http://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/moji-rodice-jsou-svati.html

Na webu Proglasu se nachází i fotogalerie: http://zpravy.proglas.cz/fotogalerie/fotogalerie.html?galleryID=17

 

 

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies