28.12.2012, kategorie: Titulní stránka

Svátek Svaté rodiny

Svátek Svaté rodiny
paulínský videopříspěvek

Je to už několik let, co vznikl kratinký film s myšlenkami bl. Jakuba Alberiona o rodině. Mají jeho zkušenosti a myšlenky co říci i nám na konci roku 2012? Tento příspěvek z minulého roku doplňujeme modlitbou-obnovou manželského slibu.

 

Jsem vděčný/vděčná za to,
že tě Bůh přivedl do mého života,
a za lásku, kterou mi dáváš.
Obnovuji dnes svůj slib lásky k tobě,
moje milovaná [křestní jméno ženy] /
můj milovaný [křestní jméno muže],
protože máš výlučné místo v mém srdci.

Prosím, odpusť mi vše,

čím jsem se proti tobě provinil(a),
stejně jako i já dnes
z hloubi srdce odpouštím tobě.
Slibuji,že budu citlivým/citlivou
ke tvým potřebám,
že budu o Tebe s láskou pečovat
a že Ti budu spolehlivou oporou v růstu,
abys byla/byl vším,
čím můžeš v Božích očích být. 
v dobrém i ve zlém,
ve zdraví i v nemoci,
v bohatství i v chudobě,
po celý život, dokud nás smrt nerozdělí.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.
Amen.

 

(text ze záložky Z 130, další modlitbu "Blaze rodině" najdete na záložce Z 131)

 

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies