17.01.2018, kategorie: Titulní stránka

Střelné modlitby

Střelné modlitby

Jistě je znáte. A možná, že máte i ty své. K inspiraci nabízíme výběr těch, o nichž se zmiňuje autor knihy Svoboden ve víře.

***

Ježíš, Panna Maria, apoštolové a učedníci užívají v evangeliích i jiných novozákonních spisech krátké modlitební texty, které jsou velmi krásné. Tyto modlitby pronikají celým jejich životem. Já, který jsem slabý a vlažný, miluji právě proto tyto krátké modlitby. Rád se je modlím před svatostánkem, když sedím za psacím stolem, když kráčím po ulici, když jsem o samotě. Čím více si je opakuji, tím hlouběji mnou pronikají. Cítím, že jsi mi nablízku, Pane.

  • Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. Otče, ať jsou jedno.
  • Jsem služebnice Páně. Už nemají víno.
  • To je tvůj syn. To je tvá matka.
  • Pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.
  • Pane, co chceš, abych udělal?
  • Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.
  • Bože, buď milostiv mně hříšnému!
  • Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Když tyto krátké modlitby vzájemně propojíme, mohou formovat celý náš duchovní život, podobně jako řada gest a pohledů formuje život v lásce. Díky těmto krátkým modlitbám lze setrvávat v atmosféře modlitby, aniž bychom byli odváděni od toho, co je naším úkolem. Tyto a další podobné modlitby nám umožňují, abychom veškeré své jednání neustále posvěcovali. 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies