23.07.2010, kategorie: Titulní stránka

Společně k apoštolské svatosti (II.)

Společně k apoštolské svatosti (II.)

Společně k apoštolské svatosti (II.)

Každým rokem se v Itálii setkávají sestry juniorky z kongregace Dcer sv. Pavla. Letos jich bylo osm (po dvou z Rumunska, z Itálie a z České republiky, po jedné pak z Polska a z Portugalska).

Letošní setkání se zaměřilo na prohloubení paulínské spirituality. Hned první den patřil textům našich zakladatelů (bl. J. Alberione, ct. T. Merlo). Pod vedením sr. Marie Grazie fsp jsme se učily hermeneutické metodě: jak k takovému textu přistupovat a umět ho „rozkódovat“, aby k nám plně promlouval i dnes. Celý další den byl na to, abychom si to v praxi vyzkoušely. Den třetí patřil biblickým aspektům paulínské mystiky, do níž nás uvedl jeden náš spolubratr – kněz ze Společnosti sv. Pavla (don Perego ssp) a hned po té přišlo na řadu „devět sloves paulínské mystiky“ tak, jak nám je předal náš zakladatel. To už byl den duchovní obnovy s dalším knězem ze společnosti sv. Pavla (donem Guidem ssp).

Z výpisků ze dne duchovní obnovy:
Víra, která se uplatňuje láskou (Gal 5,6) nás připojuje k Ježíši… činí z nás nové stvoření, oživované jeho Duchem. S ním sjednoceni, plně mu odevzdáni, můžeme a činíme to, co on sám. S ním umíráme hříchu a rodíme se k duchovnímu životu. Přesněji: je to Ježíš Kristus, který v nás žije, myslí, působí, miluje, chce, modlí se, trpí, umírá a znovu ožívá (9 sloves). Díky křtu má každý podíl na Kristově svatosti. Nestačí Ježíše napodobovat, ale nechat ho v nás působením Ducha svatého žít.

Po sestoupení ke kořenům naší spirituality a objevení velkého daru, který nám byl jako Dcerám sv. Pavla svěřen, jsme se zamýšlely nad tím, jak světu „říci o Bohu“ filmovým jazykem a ve virtuálním světě komunitních sítí. Do historie i současnosti filmového umění nás hlouběji zasvětila sr. Teresa fsp. Odpoledne a podvečer byl zaměřen na vlastní tvorbu „scénáře“ a na to, jak je možné po zhlédnutém filmu vést smysluplnou diskusi.

Z modlitby za kinematografii, kterou bl. Jakub Alberione odevzdal Dcerám sv. Pavla:
Pane, vztáhni svou ruku nad bílým plátnem, aby se tvůrci i diváci dali vést po cestě pravdy… Učiň, ať je film nádhernou knihou obrazů… Slibujeme pro film nasadit své nejlepší síly, aby se tak – jako každý tvůj dar lidstvu – stal působivým nástrojem k tvé oslavě. Amen.

Jak být „svědky v digitálním světě“ – to bylo téma konference, která se v Římě konala na jaře za účasti různých odborníků. Tuto konferenci jsme po internetu sledovaly z našich komunit a každá z nás si pro naše setkání připravila vlastní reflexi tématu. V závěru naše reflexe vyústily v praktickou ukázku toho, jak kdo na internetu působí (webové stránky, blog, facebook, youtube, second life…), a navzájem jsme si také vyměňovaly zkušenosti a radily těm, které teprve začínají. Také jsme si založily skupinu paulínských juniorek na facebooku, abychom i po skončení tohoto setkání mohly zůstat v kontaktu a i na tomto fóru vzájemně sdílet plody své práce.

I z tohoto malého souhrnu vyplývá, že římské dny pro nás nebyly žádnou nudnou zastávkou, ale skutečnou letní školou, ať už spirituality či apoštolátu. Připočtěme k tomu ještě radost ze společně prožitého času a příležitost k setkání s několika dalšími sestrami, které působí jako misionářky v dalekých zemích (např. Pákistán či Keňa).

Doufáme, že naše spoluzakladatelka Maestra Tekla, měla v těchto dnech radost ze svých dcer, jež žijí své první roky zasvěcení. Osobně si s sebou zpět do Prahy „odnáším“ tato její slova – s jistotou, že se mohu spolehnout na její přímluvu u našeho Pána a Mistra.

Z listu Maestry Tekly adresovaného každé sestře k Vánocům v roce 1961:
Ať každá činí vše, co může a to jen z lásky k Bohu. Netrapte se, jestliže se vám nepodaří uskutečnit vše, ale konejte všechno, co je ve vašich silách. (…) Pamatujte si, že na prvním místě je starost o duši… Pokud se duchovně neživíme, nemáme co dobrého předat druhým. (…) Kongregace nepotřebuje lidi, kteří hodně znají a umí hodně vykonat, ale potřebuje svaté osoby. (…) Modlím se velmi za vás, abyste všechny dosáhly svatosti, ke které jste povolány.

Na dva dny z Bologne přijela Nikki (nová španělská postulantka). Nedalo nám to, abychom se s ní hned neseznámily... 

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Společně k apoštolské svatosti
Společně k apoštolské svatosti

22.07.2010, Řím, Itálie

Počet fotek ve fotogalerii: 30

Fotogalerie Zobrazit fotky Společně k apoštolské svatosti

 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies