07.09.2012, kategorie: Titulní stránka

Spiritualita na vedlejší koleji?

Spiritualita na vedlejší koleji?

Začíná nový školní a sociální rok. To platí i pro paulínky. Po letních aktivitách, dovolené a duchovních cvičeních nás během září čeká návrat do redakce, knihkupectví, distribuce a pro některé od října i návrat na univerzitu. Mohlo by se zdát, že nám při všech povinnostech hrozí, že se apoštolát změní jen v práci a duchovní dimenzi života odložíme stranou, abychom si svou prací zajistily „život vezdejší“. Naštěstí jsme Dcery sv. Pavla, jenž hlásání evangelia uměl dokonale prolnout s prací pro vlastní obživu a nezávislost. „Když jsme byli u vás, nezaháleli jsme ani jsme chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak: ve dne v noci jsme se lopotili, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na to neměli právo…“ (2 Sol 3,7-9).

Z postoje apoštola národů vychází i naše paulínská spiritualita. Duchovní život Dcery sv. Pavla není „vedlejší kolejí“, která by se jaksi mimochodem táhla souběžně s tím, co je viditelné jako ovoce naší každodenní práce. Nepracujeme proto, abychom se večer mohly v klidu modlit. Působení v mediálním světě a spiritualita jsou pro nás dvě skutečnosti, které nemohou existovat odděleně. Naše aktivita v nakladatelství (či v jiných oblastech komunikace) totiž není „světská práce“, které se „musíme“ věnovat, abychom si vydělaly na živobytí a poté se mohly věnovat duchovním věcem. Modlitba, a vůbec celý náš duchovní život prožívaný jako vztah s Ježíšem Mistrem, je jako oheň, který se spontánně šíří dál. Svět sdělovacích prostředků a komunikace je prostředím, které zvlášť potřebuje být přetaveno ohněm Kristovy pravdy, pravdy evangelia. A proto je pro nás práce v nakladatelství samozřejmým vyústěním naší modlitby, nebo spíš zcela logickým způsobem prožívání našeho vztahu ke Kristu. A naopak, náš duchovní život je zas neustálým zaměřováním světa sdělovacích prostředků ke Kristu a k jeho pravdě. Pro Dcery sv. Pavla je tedy každá aktivita modlitbou (byť má leckdy málo duchovní podobu skládání knih či únavného civění do monitoru počítače). A také platí, že každá modlitba je u Dcer sv. Pavla výrazně prodchnuta láskou ke Kristově pravdě a touhou po tom, aby se tato pravda šířila ke všem lidem a všemi prostředky.

Jedním z mnoha průsečíků, v nichž se naše „mediální působení“ a náš život modlitby protínají zcela konkrétně a hmatatelně, je například rubrika „Prosím o modlitbu“, která už několik měsíců funguje na našem webu www.paulinky.cz.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies