02.11.2013, kategorie: Titulní stránka

Smrt není konec

Smrt není konec
doplněno audio

Z webu pražského katechetického střediska přebíráme recenzi na knihu aktuální právě pro tyto dny: Smrt není konec.

V dnešní recenzi bych vám ráda představila publikaci, která je aktuální nejen vzhledem k nadcházejícímu období církevního roku se svou eschatologickou tématikou a svátky Všech svatých a památky zemřelých, ale i samotnou tématikou. Křesťanské chápání smrti je totiž stále aktuální: je třeba ho promýšlet a činit z něj i téma našich katechezí.

Nakladatelství Paulínky nám nabízí toto dílo známého německého benediktina, autora mnoha prakticky zaměřených i výkladových spisů. Autor se téma snažil uchopit skutečně široce: začíná výpověďmi psychologie o smrti (představené zejména podle díla C. G. Junga), pokračuje uchopením tohoto tématu z hlediska filosofie a antropologie, největší část knihy však věnuje biblickým obrazům, které reflektují téma smrti a věčnosti, a teologickým výpovědím.

V části Biblické obrazy smrti a věčného života se autor věnuje převážně novozákonním výpovědím, které obsáhle, ale srozumitelně interpretuje z různých hledisek, nevyhýbá se však ani odkazům na Starý zákon a jeho výpovědi k těmto otázkám. Následující část, Výpovědi teologie, pak přehledně, přesně, ale přitom čtivě vykládá základní pojmy křesťanské eschatologie: soud, očistec, peklo, nebe, co znamená být přijat do nebe s tělem i duší, druhý příchod Páně a poslední soud; v závěru se věnuje vztahu k mrtvým a otázce kultu předků.

Tyto pasáže, které katechetům mohou posloužit jak k vlastnímu vzdělání (pokud si netroufají pustit se do „teologičtějšího“ podání této tématiky například v Eschatologii Josepha Ratzingera), tak i jako teoretický základ příslušných tematických katechezí, jsou uzavřeny i praktickou kapitolou, v níž autor čerpá ze své bohaté zkušenosti duchovního doprovázejícího. Mám za to, že může posloužit nejen katechetům, ale každému křesťanovi: je totiž věnována duchovní péči o umírající a doprovázení pozůstalých. To je téma, které je často odsouváno do pozadí a svěřováno jisté „odborné péči“, ať již kněží nebo psychologů. Anselm Grün je však ukazuje jako vlastní úkol každého z nás, proto je jistě dobré toto téma promýšlet a vztahovat i k životu každého z nás.

Publikaci proto velmi doporučuji vaší pozornosti! Lenka Jeřábková

V Knihovničce Proglasu zaznělo:


Check this out on Chirbit

 
 
Nahoru