05.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně

Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.
Viz Mt 2,1-12


E-vangelium on-life

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za časů krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? – Souřadnice času a místa jsou dány, ale jsou málo platné, jestliže se lidé ve svém srdci nezeptají: „Kde je ten narozený Král?“

I my máme „souřadnice“, které vedou ke Kristu, ale jestliže se nezeptáme: „Kde je?“, zůstaneme jako veleknězi a učitele Zákona z lidu. Jejich oči sice tápají ve svatých písmech, ale jejich srdce se nevydalo na cestu s otázkou: „Kde je?“

Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. – Mudrci neměli v úmyslu vzbudit rozruch, ale přesto…každé autentické hledání Boha nevyhnutelně rozruší ty, kteří by ho nejradši zlikvidovali (jako Herodes), nebo o něj nejeví zájem (jako celý Jeruzalém).

Ano, rozruch a nepokoje jsou znamením toho, že člověk buď hledá na nesprávném místě (jako veleknězi a zákoníci lidu), nebo nehledá vůbec, nebo hledá, avšak proto, aby objekt svého hledaní zlikvidoval. Kdo však hledá doopravdy proto, aby se mu přišel poklonit, zakusí to, co mudrci, kteří se „zaradovali nevýslovnou radostí“. Ukazatelem správnosti hledání je právě nevýslovná vnitřní radost.

Tu však může pocítit jen ten, kdo dokáže padnout na zem, otevřít své pokladnice a obětovat novorozenému Králi:

Svoje zlato – viditelné bohatství, tedy vše, co má.

Svoje kadidlo – neviditelnou vůni, tedy všechno, po čem touží.

Svoji myrhu – mast, která léčí a uchovává – tedy vše, čím je.

A nakonec ten, kdo padne na zem a otevře své pokladnice novorozenému Králi a dovolí mu, aby je on spravoval, protože už nemůže kráčet stejnou cestou co doposud, vrátí se jinou cestou. Vrátí se k tomu, od kterého vyšel. Vrátí se do své země – do své skutečné vlasti, kterou je Boží království.

 
 
Nahoru