05.12.2014, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat.
Viz Lk 1,26-38

E-vangelium on-life

Většinou nás při běžném čtení žene zvědavost „co je nového“, nebo „jak to skončí“, a tak se chceme v knize či v článku dostat co nejdříve až na konec. Takto často přistupujeme i k evangeliu. A tak si při slovech „Anděl k ní vešel a řekl: Buď zdráva, milostiplná...“ řekneme „to už znám“ a pospícháme dál: „Jak se to stane?... – Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní...“ To už je něco, při čem se trochu lépe uplatní naše touha po novosti a neobvyklosti. A tak, pokud se vůbec nad úryvkem zamýšlíme, uvažujeme spíše o těchto slovech. Možná proto se až žalostně velký počet lidí (i věřících!) mylně domnívá, že Neposkvrněné početí Panny Marie označuje Ježíšovo početí bez lidského zásahu – působením Ducha Svatého.

Při slavnosti Neposkvrněného početí jde však o něco jiného. V centru naší pozonosti je jiné tajemství – Maria byla uchráněna od dědičného hříchu. Tajemství, ukryté ve slovech „Zdrávas, milosti plná, Pán s tebou.“

Co s tím? Když to slyšela Maria, uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Tedy ona sama nás učí, jak naslouchat Božímu slovu. Nepospíchat za každou cenu dopředu a dál. Nechtít se hned dopracovat na konec. A nechtít ani všechno pochopit. Vždyť ani anděl nepodal žádné vysvětlení svého pozdravu. Zastavit se a přemýšlet, co znamená... Možná přijdeme na to, že „Zdrávas“ není jen začátek notoricky známé modlitby, ale v originále znamená „Raduj se!“ Proč? Protože Bůh už udělal první krok vstříc svému stvoření a sám připravil Marii k tomu, aby se stala Matkou jeho Syna. Možná pochopíme, že i my můžeme hledat a nacházet ve svém životě malá Boží pozdravení a výzvy „Raduj se!“ Proč? Protože on každý den vychází vstříc i nám.

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru