18.11.2015, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Ježíše Krista Krále (B)

Slavnost Ježíše Krista Krále (B)

Pilát se zeptal Ježíše: […] „Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa.“

Viz Jan 18,33b-37

E-vangelium on-life

Ježíšova odpověď na Pilátovu otázku „Čeho ses dopustil?“ působí na první pohled vyhýbavě:  „Moje království není z tohoto světa.“ Ve skutečnosti je však tím nejvýstižnějším popisem „trestného činu“, za který je Ježíš právě souzen. Ježíšovo království není z tohoto světa. Ježíšovy postoje se neřídí logikou, podle níž fungují hříchem narušené mezilidské vztahy. Jeho myšlenky nejsou našimi myšlenkami a jeho cesty nejsou našimi cestami (srov. Iz 55,8). Právě proto je v očích svého národa hoden odsouzení a v Pilátových očích hoden opovržení. Kdyby Ježíšovo království bylo z tohoto světa, židovský národ a jeho představitelé by v něm nalezli vytouženého politického vůdce v odboji proti Římanům a nadšeně by bojovali pod jeho velením. Pilát a jeho nadřízení by v něm viděli nebezpečného nepřítele a bojovali by proti němu. Takto však nevyhovuje ani jedněm, ani druhým. Jeho vlastní ho nechtějí. Cizí nevědí, co s ním. „Nebýt z tohoto světa“ je přestupek či dokonce trestný čin, za který se vyměřují ty nejvyšší sankce. Platilo to pro Ježíše a platí to pro každého, kdo jej důsledně následuje (viz Jan 15,19).

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru