13.07.2012, kategorie: Titulní stránka

Sláva Bohu a pokoj lidem

Sláva Bohu a pokoj lidem

Ve dnech, kdy jsme s našimi knihami na Charismatické konferenci v Brně, zveřejňujeme zamyšlení, které vzniklo právě před rokem.

„Jak vám jde kšeft?!“ Tak tohle byla nejčastější otázka, kterou jsme loňské během charismatické konference slyšely. Jsme již zvyklé na to, že se nás lidé (zvláště nevěřící) takto občas zeptají. Ale že i v Brně na konferenci? Copak ti přednášející byli na pódiu ze zištných důvodů? Copak kněz slouží mši svatou, aby na ní vydělal? Copak tací autoři jako Kateřina Lachmanová či Vojtěch Kodet píší své knihy, aby rok na to mohli odjet na dovolenou? Jsou okamžiky, kdy taková otázka či přímo konstatování od některých lidí přímo zabolí...  Prý je právě tohle náš "kříž", náš sebezápor, který máme nést.

Koho by však zajímalo, proč celý den sedíme v redakci nad korekturami a překlady; proč balíme balíky a vozíme je co nejrychleji na poštu, protože objednaná kniha má být dárkem pro někoho z vašich blízkých; proč máme otevřeno i v sobotu, aby k nám mohl přiít i ten, kdo se přes týden do knihkupectví nedostane... pro toho je tu program, který náš zakladatel bl. Jakub Alberione dal prvním bratřím ve Spojených Státech:

„Drazí, blahořečím vám a chci vám dát program: ‚Slávu Bohu! Pokoj lidem!‘ To je program Božského Mistra, který zpívali andělé. Budete šířit slovo Boží tiskem, dávejte jej stejným srdcem, jako měl náš Mistr Ježíš, když jej kázal; s horlivostí, která poháněla svatého Pavla, s milostí a pokorou, díky níž se Maria stala matkou vtěleného Slova. Neobchodujte, ale dávejte ducha; ne světskou píli, ale nekonečnou snahu o spásu duší; ne platy, ale věčné poklady. Považujte se za závislé na biskupech a kněžích, kteří pečují o duše, stůjte jim po boku a pokorně spolupracujte na jejich díle. Ať jsou vámi vydané knihy pastorací, ať jsou takové, jaké by napsal svatý Pavel, kdyby žil dnes. Tak jste byli posláni: ‘jako Otec poslal mne…’“

***

Po návratu z loňské konference jsme v emailové poště našly následující vzkaz. Tak přeci někdo pochopil…

Dobrý den, milé Paulínky, děkuji za pravidelný přísun informací o novinkách, měl jsem možnost je vidět a zakoupit v Brně na Charismatické konferenci tento týden. Chci tímto e-mailem vyjádřit úctu vašim dvěma sestrám, které se po celou dobu staraly o stánek s knihami na výše zmíněné konferenci, kde s úsměvem zvládaly nekončící fronty koupěchtivých návštěvníků. Patří jim za to můj neskonalý dík a obdiv, určitě ne jen můj… Pan Ivan. T.

Velké díky, že dokážete za "kšeftem" vidět i důvod našeho zasvěcení: být poslané Otcem spolu s Ježíšem s dobrou zprávou pro každého!

 

Ne v "kšeftě", ale ve službě...

Děkujeme J. Fikarovi za vyfotografování a zaslání fotky.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies